Norwegian: dæsken døtti

 • Hei,
  Hva betyr: dæsken han døtti?
  Det finnes ikke i ordboka. Er det dialekt?
  Hei! Dette er trolig Trøndelag-dialekt ("Trøndersk" eller "trønder").
  Dæsken betyr "djevelen", og er en omgåelse av et tabu ord. Døtti betyr trolig "dyttet".
  Jeg er imidlertid usikker om dette skulle være ment bokstavelig eller er bare et kraftuttrykk, siden jeg ikke kjenner konteksten.
   
  Vanligere former er "dæsken døtte" og "dæven døtte", som du kan finne mange eksempel på på nettet. Det er et uformelt uttrykk som vanligvis betyr at taleren er overraska, oftest positivt. Siden "dæven" og "dæsken" er omforminger av "djevelen", hører uttrykka til uformelt språk, men de er ikke veldig støtende.
   
  Tusen takk, Ben Jamin, Svenke!
  En positiv overraskelse! Jeg forstod.

  Her er forresten konteksten: Hva skal man med bil når vi nesten ikke har vei? Jeg ga dekkene til kona. Hun hadde fått en sånn god idé. Å, dæsken han døtti! smilte han og nikket mot trappa.
   
  Back
  Top