Norwegian: en gjeng el. en gjeng med?

Discussion in 'Nordic Languages' started by jm88, Jul 9, 2013.

Tags:
 1. jm88 Senior Member

  Oslo, Norge
  Chinese
  Hei,
  Jeg får ikke til å finne forskjell mellom "en gjeng" og "en gang med". Er det noen regler her? Når skulle man bruke "en gjeng med" og når bare "en gjeng"?

  Takk på forhånd.
   
 2. Jotlar New Member

  Oslo, Norway
  Norwegian
  你好.你的挪威语很好.这是我的第一篇文章.

  La meg presisere at jeg har norsk som morsmål, men at jeg ikke besitter noen særskilt lingvistisk eller pedagogisk kompetanse i norsk.

  Substantivfrasene "en gjeng [subst.]" og "en gjeng med [subst.]" kan brukes om hverandre, og det er såvidt jeg kan se ingen betydningsforskjell mellom de to variantene. F.eks. "en gjeng tapere" og "en gjeng med tapere" har nøyaktig samme ordlyd etter min mening. Den eneste teoretiske forskjellen er at "en gjeng med [subst.] er mer syntaktisk eksplisitt i og med at forholdet mellom "en gjeng" og "tapere" markeres med preposisjonen "med" (her i betydning "bestående av"). Jeg vil tro at "en gjeng med [subst.]" er den mer opprinnelige formen, hvorav "en gjeng [subst.]" er en syntaktisk forkortelse (ellipse), men jeg er ikke sikker på dette.

  Uttrykksmåten i dine eksempler og i f.eks. "en gjeng tapere" kan kanskje defineres som et substantiv som brukes for å modifisere (bestemme nærmere) et foranstilt substantiv i ubestemt form uten å markere relasjonen mellom dem ved hjelp av kasus eller preposisjon. Det virker som om denne typen konstruksjon er typiske for to hovedtyper substantiv: gruppenavn (grammatisk entall men semantisk flertall, som f.eks. "en gjeng") og massesubstantiver (utellelige substantiver, som f.eks. "snø") når de har målord foran seg (f.eks. "en teskje honning"); eks. "en flokk fugler/en flokk med fugler", "et glass vann/et glass med vann". Ved massesubstantiv som er modifisert av målord kan man alltid fritt veksle mellom "[målord] [subst. ub. form]" og "[målord] med [subst.ub.form]" (NB. altså ikke i bestemte former. Man sier aldri "*glasset vann", da er preposisjonen obligatorisk; "glasset med vann"), men når det gjelder gruppenavn synes det å være vanskelig å sette opp noen klare regler. Jeg kan enkelt gi flere eksempler på gruppenavn som krever preposisjon i denne type konstruksjoner for at uttrykket skal bli grammatisk; "en komité med jegere", men ikke "*en komité jegere"; "et (politisk) parti med/av fascister", men ikke "*et (politisk) parti fascister"; "en klubb med dansere", men ikke "*en klubb dansere"; "en hær med/av mongolere", men ikke "en hær mongolere".Et eksempel på et tvilstilfelle som falt meg inn: "*en stim fisker"/"en stim med fisker", hvor varianten uten "med" høres feil ut i mine ører, mens den andre høres helt korrekt ut. "En stim fisker" gir kun ett relevant treff på google, noe som tyder sterkt på at det vil oppfattes som ugrammatisk av de aller fleste. Det beste rådet jeg kan gi deg når det gjelder gruppenavn som "gjeng" er derfor å beholde preposisjonen når du er i tvil, da dette er mer avklarende og i større grad grammatisk konsekvent i henhold til den tilsvarende bestemte formen som alltid må ha preposisjon ("en gjeng med tapere"/"gjengen med tapere", "et glass med vann"/"glasset med vann").

  Til slutt vil jeg bare minne om at det på norsk er mye vanligere å danne substantivfraser morfologisk ved hjelp av sammensatte substantiv, så du kan selvfølgelig også erstatte "en gjeng (med) tapere" med f.eks. "en tapergjeng", "en klubb med dansere" med "danseklubb", osv.. Betydningen vil som regel være så å si den samme, men ikke alltid, som f.eks. "et glass (med) vin" kontra "et vinglass", hvor sistnevnte er et spesielt type glass som er laget av vindrikking, mens førstnevnte bare angir at man har et glass fylt med vin uten å si noe mer om hva slags glass det er.
   
 3. jm88 Senior Member

  Oslo, Norge
  Chinese
  Tusen takk for så grundig forklaring! 非常感谢!
   

Share This Page

Loading...