Norwegian -> English: 'virkefelt'

NorwegianReader

New Member
Scandinavian - Norway
Hei!

Er det noen her som har forslag til hvordan jeg kan oversette 'virkefelt' fra norsk til engelsk? Det dreier seg om en lærebok i vitenskapsteori, i et kapittel om taus kunnskap og hermeneutikk, og ordet forekommer to steder.

Først i en overskrift:
"Bakgrunnens virkefelter i ulike sammenhenger"

og litt senere i teksten:
"Med denne blandingen av intersubjektive og subjektive elementer er det spennende å se hvordan ens bakgrunn gir seg utslag i konkrete situasjoner, både i dagliglivet og i vitenskapelig forskning. Vi skal derfor ta for oss noen slike virkefelter i mer detalj."

[Bakgrunn] her er knyttet til forståelseshorisont - altså bakgrunnen som utgjør fundamentet for fortolkning.

Takk på forhånd!
 
 • I denne sammenheng ville jeg foreslå "domain". Ifølge Mirriam-Webster betyr det "a sphere of knowledge, influence, or activity". Høres det bra ut?
   
  Yes, kjempebra, takk! Det er nesten irriterende at jeg ikke kom på det selv. Jeg hadde kjørt meg fast med 'function field' som er et matematisk begrep og aldeles uegnet i denne sammenhengen.

  Takk igjen winenous
   
  Back
  Top