Norwegian: forstå dithen eller dit hen

Discussion in 'Nordic Languages' started by Clemica, Jun 18, 2018.

Tags:
 1. Clemica

  Clemica Senior Member

  Zagreb, Croatia
  France, French
  Hei alle sammen,

  Jeg kom imot denne frasen to ganger (første gang skrevet dit hen, andre gang dithen) i teksten jeg oversetter og jeg forstår den ikke. Her er første steningen, andre er mer eller mindre den samme : Jeg forstår Ø. M., daglig leder i Firma, dit hen han har gjørt dette vedtaket for å unngå flere problemer.

  I Bokmålsordboka er eneste eksempel med dit hen under hen "komme der, dit hen at en ikke kan slutte", men det hjelper ikke, det bare forvirrer meg :)

  Er bare "forstå dit hen" det samme som "forstå at"? Kunne jeg oversette setningen som I understand Ø. M., head of the firm, has made this decision to avoid further problems?

  Hvem kan hjelpe? Takk på forhånd!
   
 2. raumar Senior Member

  Oslo, Norway
  Norwegian
  Hei,

  Denne setningen trenger et ekstra ord, "at", ellers blir den meningsløs:

  "Dit hen" er gammeldags, og i dag vil nok de fleste bruke "slik" i stedet for "dit hen" i denne setningen. "Forstå" betyr "fortolke" i denne sammenhengen. Jeg-personen forklarer altså hvordan han/hun fortolker det Ø. M. har sagt eller skrevet. Oversettelsen må altså heller bli noe i retning av dette (det finnes sikkert bedre oversettelser):

  I understand Ø. M., head of the firm, to mean that he has made this decision to avoid further problems.
   
 3. Clemica

  Clemica Senior Member

  Zagreb, Croatia
  France, French
  Takk raumar! Det er helt klart nå. Og ja, den andre setningen har "at" etter "dit hen".

  Om jeg kan spørre noe til, hva betyr eksempel fra Bokmålsordboka: "komme der, dit hen at en ikke kan slutte"? Takk!
   
 4. raumar Senior Member

  Oslo, Norway
  Norwegian
  "Dit hen" kan bety "til det stadiet; til den tilstanden, situasjonen, posisjonen e.l.; så langt; så vidt", se
  hen - Det Norske Akademis ordbok

  I setningen fra Bokmålsordboka er ordet "der" egentlig overflødig, det sier det samme som "dit hen". Setningen kan kanskje oversettes som "come to the point where you can't stop", der "dit hen" betyr "to the point".

  I setningen fra din post #1, kan "dit hen" heller forklares som "i den retningen".
   
 5. Clemica

  Clemica Senior Member

  Zagreb, Croatia
  France, French
  Takk igjen raumar, dette er veldig nyttig!
   

Share This Page

Loading...