Norwegian: "fra" og "siden" som tidssubjunksjoner

orros

Member
Italian/French
Hei!
Jeg prøver å finne ut om ordene "fra" og "siden" kan brukes om hverandre som fullstendige synonymer når disse fungerer som tidssubjunksjoner.
Sitatene som følger er tatt fra ordboken NAOB.
Tusen takk for hjelpen.
Orros
SIDEN

 • det er usigelig længe siden vi to mødtes → ? det er usigelig længe fra vi to mødtes (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 119 1896)​
 • De er vokset siden jeg så Dem sidst → ?De er vokset fra jeg så Dem sidst (Henrik Ibsen Gengangere 22 1881)​
 • du har jo været vant til at stelle for ham lige siden han var en liden gut→ ?du har jo været vant til at stelle for ham lige fra han var en liden gut (Henrik Ibsen Hedda Gabler 3 1890)​
 • så mye hadde hendt siden sist de så hverandre →? så mye hadde hendt fra sist de så hverandre (Britt Karin Larsen Som steinen skinner LBK 2011)​
FRA


 • han hadde kjendt ham fra han ikke var større end som saa → ? han hadde kjendt ham siden han ikke var større end som saa (Hans E. Kinck Guldalder 142 1920)​
 • hver mand [må] være gjennomsyret av denne ædle drue fra han som barn ligger ved morens bryst →?hver mand [må] være gjennomsyret av denne ædle drue siden han som barn ligger ved morens bryst (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 34)​
 • han hadde, fra han kom til Oslo 20 år gammel, … vært innskrevet på Universitetet som student →? han hadde, siden han kom til Oslo 20 år gammel, … vært innskrevet på Universitetet som student (Dag Solstad T. Singer LBK 1999)​
 
 • raumar

  Senior Member
  Norwegian
  De kan ikke brukes om hverandre, og det ser ut til at "fra" har et snevrere bruksområde. I de tre "fra-setningene" dine fungerer "fra" og "siden" like bra (men med "siden" ville jeg ha byttet ut "ligger" med "lå" i Heiberg-setningen). Blant de fire "siden-setningene" er det bare én (fra Hedda Gabler) som fungerer med "fra".

  Jeg vet ikke om jeg kan forklare dette, men jeg kan forsøke. Så er det kanskje andre som vet mer om dette, og kan forklare bedre enn meg.

  "Siden" viser til et tidspunkt, mens "fra" viser til starten på et tidsrom. I Solstad-sitatet viser "fra" til begynnelsen på tidsrommet han var innskrevet som student - fra han var 20 til i dag. Dette fungerer også med "siden", men da viser "siden" til da han kom til Oslo 20 år gammet.

  I "siden"-setning 1, 2 og 4 viser "siden" til et tidspunkt (et møte) som ikke er begynnelsen på en ny epoke eller periode. I tillegg inneholder "siden-setning" 1 og 4 faste uttrykk, "lenge siden" og "siden sist", der "siden" ikke kan erstattes med "fra".
   
  Top