Norwegian: I found it + adjective

Discussion in 'Nordic Languages' started by timtfj, Oct 7, 2013.

Tags:
 1. timtfj

  timtfj Senior Member

  Northwest England
  UK English
  Noen gjorde noe for meg som var til stor hjelp, og som jeg ble støttet av. Så jeg takket dem, og ville si en noe ekvivalent med


  • Thanks for that---I found it supportive and very helpful.

  Jeg vet at man ikke kan bruke jeg fant det i denne sammenhengen, men må bruke et verb slik some erfare, oppfatte eller oppleve. Uttrykket jeg faktisk brukte var


  • Jeg erfarte det som støttende og til stor hjelp.

  Når jeg spurte henne om erfarte var riktig, sa hun at det var greit, men at oppfattet ville være bedre.

  Kan noen klarlegge for meg hvordan å beste bruke slike uttrykk som erfare det som, oppfatte det som og oppleve det som når det engelske ville være noe med find? Hva er forskjellene mellom dem, og hvordan velger jeg det beste ut?

  På forhånd takk!
  Tim
   
 2. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  Not erfare and oppfatte. They would definitely make is sound less native.

  Oppleve (experience) eller synes (the way I see it) is better:
  Jeg opplevde det som en god støtte og til stor hjelp
  Jeg synes det var en veldig god støtte og til stor hjelp.
   
 3. raumar Senior Member

  Oslo, Norway
  Norwegian
  Kanskje vi også skulle prøve å forklare hvorfor erfare og oppfatte ikke fungerer her? Jeg gjør et forsøk - så får andre heller presisere hvis det trengs:

  Erfare: "experience" eller "learn from experience". "Erfare det som" er en tung og stiv konstruksjon på norsk -- og kanskje også på engelsk, hvis vi oversetter det tilbake. "Jeg erfarte det som støttende og til stor hjelp" kan bli noe i retning av "I experienced it as supportive and very helpful".

  Oppfatte: "perceive". Et problem med "oppfatte det som" er at betydningen kan bli en annen. "Jeg oppfattet det som støttende og til stor hjelp" blir "I perceived it as supportive and very helpful" (maybe implying that the perception might have been correct - or not).

  De to forslagene til NorwegianNYC er gode, og fungerer bra. Likevel er et grunnleggende problem at "I found it + adjective"-konstruksjonen ikke fungerer på norsk, og det hjelper ikke nødvendigvis å bytte ut "fant" med et annet verb. Hvis vi løsriver oss litt fra det engelske utgangspunktet, kan dette være et godt alternativ:
  "Det var en veldig god støtte og til stor hjelp for meg." Da går du mer rett på sak, og retter oppmerksomheten mot den handlingen du vil takke for -- i stedet for dine egne tanker og følelser.
   

Share This Page

Loading...