Norwegian: ordstilling

Discussion in 'Nordic Languages' started by Kvitebjørn, May 6, 2018.

Tags:
 1. Kvitebjørn Senior Member

  Sør-Korea
  koreansk
  Hei, jeg har et spørsmål om ordstilling, om dennen setningen: Kanskje de ikke engang legger merke til den?

  A: Kanskje de legger ikke engang merke til den?
  B: Kanskje legger de ikke engang merke til den?

  Jeg lurer på om setningene A og B også går an.
  Hvilken setning er den naturligste ordstillingen? og hvorfor?
   
 2. Svenke

  Svenke Senior Member

  Hordaland
  Norwegian
  Setning B er klart i orden. Setning A høres mindre bra ut for meg.

  Setning B har normal leddstilling for hovedsetninger: ett ledd + verb + subjekt + adverbial + ...

  Utgangssetninga (Kanskje de ikke engang ...) har kanskje + leddstilling som i leddsetninger: subjekt + adverbial + verb + ...
  Dette må forstås som ei redusert form av Det kan skje at de ikke engang .... Adverbet kanskje kommer historisk av verbsekvensen kan skje. Vi har òg kan hende med samme betydning.
   
 3. Kvitebjørn Senior Member

  Sør-Korea
  koreansk
  Tusen takk for forklaringen! :D
   
 4. raumar Senior Member

  Oslo, Norway
  Norwegian
  Jeg kan legge til at setningene dine egentlig ikke er utformet som spørsmål. De (altså den opprinnelige setningen og ditt alternativ B) er skrevet som vanlige utsagn, og ville fungert like godt med punktum i stedet for spørsmålstegn.

  Når slike setninger blir sagt med et spørrende tonefall, kan de fungere som spørsmål. Spørsmålstegnet viser altså at setningene er ment som spørsmål, selv om de har samme ordstilling som en vanlig, fortellende setning.

  Hvis dette skulle vært skrevet som et vanlig spørsmål, kunne ordstillingen vært "Legger de kanskje ikke engang merke til den?". Denne setningen fungerer bare med spørsmålstegn, og blir feil med punktum til slutt.
   

Share This Page

Loading...