Norwegian: rare greiene

Discussion in 'Nordic Languages' started by panzorzka.uli, Mar 13, 2013.

Tags:
 1. panzorzka.uli Member

  Canberra
  Czech
  Hei. Jeg sliter med å oversette uttrykk "det var ikke rare greiene".

  Her er settningen: Gustav døde. Hun gråt, men gråten hennes var ikke rare greiene. Bare litt vann under øynene og på overleppa.

  Jeg forstår at uttrykket her betyr "ikke mye", men jeg lurte på om det betyr det samme som "not a big deal" på engelsk. Kan dere eventuelt komme med noen synonymer (på norsk eller engelsk)?
  Takk på forhånd.
   
 2. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  "nothing to brag about", eller "nothing to write home about". Oversettelsen "not a big deal" fungerer ikke spesielt bra her
   
 3. JohanIII

  JohanIII Senior Member

  Switzerland
  Swedish
  Kanske "not much" - "but it wasn't much of [a cry/one]"?

  Samma som "var ikke mye å ha"? (gissat utifrån svenska :) )
   
 4. panzorzka.uli Member

  Canberra
  Czech
  Takk for hjelpen!
   
 5. Galanthus New Member

  Norway
  Norwegian
  Jeg vet ikke om dette avklarer noe, men gir det et forsøk:

  "Gustav døde. Hun gråt, men gråten hennes var ikke rare greiene. Bare litt vann under øynene og på overleppa."

  Det ordet som modifiserer uttrykket "ikke rare greiene" er adjektivet rar.

  Vanligvis betyr "rar" merkelig/underlig/påfallende, men i nektende uttrykk får "rar" betydningen "dårlig" (ref. Bokmålsordboka, men får ikke lov til å legge ved link): "Det var ikke rare greiene" = "Det var dårlige greier". "Helsa var ikke rar" = "Helsa var dårlig".

  Slik legges en negativ vurdering inn ved bruk av uttrykket "ikke rare greiene", altså noe har dårligere kvalitet eller kvantitet enn forventet/hva som er vanlig.

  Det kan være sannsynlig at forfatteren tillegger en mening om at hun følelsesmessig reagerte mistenkelig lite på dødsfallet ("kvaliteten" på sorgreaksjonen hennes var dårligere enn forventet, kanskje hun kun gråt noen krokodilletårer). Kanskje indikeres det at hun kanskje ikke brød seg så mye om Gustav som man skulle tro/som hun tidligere hadde gitt uttrykk for:

  "Gustav died. Her response seemed hollow as the only sign of tears was some moisture below the eyes and a wet upper lip."

  Det er nok mulig, men uvanlig, å bruke uttrykket for å beskrive at hun gråt få tårer, men egentlig ønsket å stortute. Det kan også gi en tvetydig tolkning:

  "Gunnar died. She hardly cried. The only sign of tears was some moisture below the eyes and a wet upper lip."

  "Gustav died. Her only signs of tears were some moisture below the eyes and on the upper lip."

  Det er nok mulig å skrive dette på et bedre engelsk, men brukte disse eksemplene for å vise hva jeg tenker kan være alternative tolkninger.

  Det for lite kontekst til at det er lett å tolke hvilken holdning forfatteren prøver å uttrykke.
   
 6. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  Vel - den egentlige betydningen av 'rar' er sjelden/spesiell/uventet, fra latin raritas, så ikke rare greiene betyr "ikke noe spesielt" eller "ikke noe utover det vanlige"
   
 7. Galanthus New Member

  Norway
  Norwegian
  For meg har uttrykket "ikke noe spesielt" den samme negative konnotasjonen som "ikke rare greiene", altså i betydningen dårlig/dårligere enn forventet. Vi snakker kanskje egentlig om det samme?

  I nektende uttrykk får altså "rar" en annen betydning enn utgangspunktet, og fungerer dermed som et slags idiom.

  Bokmålsordboka sier:
  rar a1 (lat. rarus 'sjelden')
  2 i nekt. uttrykk: helsa var ikke r- dårlig / han fikk ikke r-e hjelpen dårlig hjelp


  Norske synonymer (Kunnskapsforlagets blå ordbøker) har under oppslagsordet "rar" en egen innføring: ikke rart, se dårlig.

  Under oppslagsordet "dårlig" finner man bl.a. oppslagsord som: ikke noe videre, elendig, semmer, siste sort, smått stell, ikke rart (rare greiene) osv. Siden gråt per se ikke kan kategoriseres som god eller dårlig, vil jeg anta at konversasjonell implikatur kommer inn i bildet, og at det dermed er noe annet som karakteriseres som dårlig enn akkurat gråten, eller at det brukes for å vise en slags sarkasme.

  Har du noen kilde til definisjonen din? Alltid interessant å se hvilke ordbøker som er forskjellige og eventuelt på hvilken måte. Utenom min egen intuitive språkfølelse (som selvfølgelig av og til kan være upresis), støtter jeg meg stort sett til universitetet og Kunnskapsforlaget, de er for meg de mest anerkjente, men finnes det noen andre detaljerte og gode oppslagsverk der ute, så tas det imot med takk.

  Ingen bruker språket kun slik det står skrevet i ordbøkene, men jeg synes det er viktig å gjøre oppmerksom på at det i norske ordbøker finnes også mer utdypende definisjoner.
   
 8. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  Ja, vi snakker om det samme. Poenget er av 'rar' i betydningen "merkelig" er en nyere avledning. Den svenske betydningen likeså. Når vi snakker om at "ikke rare" betyr "dårlig", er det et eksempel på et 'understatement' (på norsk er uttrykket 'ikke så verst' et eksempel på det samme). I eksempelet du nevner betyr "ikke rare hjelpen" at det ikke var noe spesielt med den hjelpen han fikk. Som et uttrykk har det imidlertid erodert og fått betydningen "dårlig" - kanskje opprinnelig litt ironisk ment (du skriver sarkasme). På samme måte "Ikke rare greiene" = "ingen ting spesielt" > "helt på det jevne" > "ikke spesielt bra" > dårlig.

  Poenget er at 'rar', fra lat. rarus (egentlig "sparsommelig, tynt belagt") eller raritas (egentlig "tynnhet, fåtallighet"), igjen fra PIE *ere (løs, delt), antakelig hadde en annen betydning da det først ble hamret inn i faste uttrykk av typen "ikke rare", men siden ordet 'rar' selv mistet den betydningen det hadde da det kom inn i språket, ble uttrykket brukt mer lemfeldig brukt også.
   

Share This Page

Loading...