Norwegian: saksbehandler

Discussion in 'Nordic Languages' started by Ben Jamin, Feb 6, 2013.

Tags:
 1. Ben Jamin Senior Member

  Norway
  Polish
  Er det noen som vet hva heter "saksbehandler" på svensk?
   
 2. Åvävvla Member

  Swedish
  Tvärslå föreslår "handläggare".
   
 3. Ben Jamin Senior Member

  Norway
  Polish
  I Norge betyr “saksbehandler” en ansatt som har ansvaret for et bestemt område av virksomhet og “behandler” innkommende saker. Sakene kan være av administrativ eller teknisk art, og vedkommende medarbeider kan være ansatt både i offentlig og privat virksomhet.
  Dekkes alt dette av “håndläggare”?
   
 4. Åvävvla Member

  Swedish
  Jag vet tyvärr inte. Jag hade hoppats på att någon annan skulle ha hjälpt dig. För mig är en handläggare någon underställd inom en organisation, företrädesvis inom stat och kommun. Hur långtgående handläggarens ansvar och befogenheter är, kan nog variera, men det finns alltid en chef ovanför.

  NEO förklarar ordet slikt: "tjänsteman som (självständigt) företar åtgärder i ett ärende särsk. inom förvaltningen".
   
 5. JohanIII

  JohanIII Senior Member

  Switzerland
  Swedish
  Jag håller med Åvävvlas beskrivning, särskilt tveksamheten i hur långtgående befogenheter han kan ha.
  Beskrivningen i wikipedia sammanfaller med detta, där man kan läsa att en "handläggare" numera kanske har för självständiga uppgifter för att inneha endast denna enklare titel.
  NEO:s definition finner jag vara på pricken.

  (jag tog lite hjälp av tyskans Sachbearbeiter, som också verkar ha lite spännvidd)
   
 6. Cerb Senior Member

  Norwegian - Bokmål
  For meg er dette den definisjonen som passer best for "saksbehandler" på norsk, men det kan selvsagt være farget av min bakgrunn og utdannelse.

  Jeg tenker særlig på en person som fatter vedtak/enkeltvedtak etter forvaltningsloven når jeg hører ordet "saksbehandler":
  Dette utelukker selvsagt ikke at "saksbehandler" blir brukt innenfor andre områder slik Ben Jamin nevnte.
   

Share This Page

Loading...