Norwegian: som oppfølging av

Discussion in 'Nordic Languages' started by jm88, Apr 25, 2013.

Tags:
 1. jm88 Senior Member

  Oslo, Norge
  Chinese
  Betyr det at kvalitative blir foretas først og kvantitative etterpå?
   
 2. bicontinental Senior Member

  U.S.A.
  English (US), Danish, bilingual


  Hi jm88,

  No, it's the other way round:


  Følge opp is the verb (from English to follow up) ref: http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=f%F8lge+&begge=+&ordbok=begge&ava=ava #7 : f- opp (etter eng. follow up) arbeide videre med (mot et mål), etterfølge, komplettere / f- opp en sak / f- opp i praksis / f- opp en suksess / forelesningene blir fulgt opp av gruppeundervisning

  Oppfølging is the noun i.e. the act of following up, a follow-up.


  "Kvalitative undersøkelser som oppfølging av kvantitative" = ”Qualitative studies as a follow-up to quantitative [studies]” (i.e. qualitative follow-up studies)

  Altså: kvantitative undersøkelser blir foretat først og så kvalitative som oppfølging.  Bic.:)
   
 3. jm88 Senior Member

  Oslo, Norge
  Chinese
  Åja, tusen takk, Bic!
   

Share This Page

Loading...