Norwegian: tilsette/ansette

Discussion in 'Nordic Languages' started by jm88, Feb 21, 2013.

Tags:
 1. jm88 Senior Member

  Oslo, Norge
  Chinese
  Hei!
  Jeg fant at ordet "tilsette" har en betydning som "ansatte", dvs. "appoint, employ, hire" på engelsk. Menne jeg lurer på om det er vanlig å bruke "tilsette" i denne betydningen, eller betyr det aller mest "add, mix in" på moderne norsk?
   
 2. mosletha Senior Member

  Haugesund, Norway
  Norwegian
  Du har delvis rett. Det er bare på nynorsk at det er veldig vanlig å bruke «tilsetje» i begge disse betydningene. Det går også an å skille mellom «å tilsetje» (å ansette) og «å setje til» (å tilsette).

  På bokmål har man derimot ikke noen tradisjon mot å bruke 'an-be-heit-else'-ordene. Med andre ord, man skiller oftest mellom å «ansette» og å «tilsette», slik som du mistenkte.
   
 3. jm88 Senior Member

  Oslo, Norge
  Chinese
  Takk, Mosletha! Som du nevnte betyr det at "tilsette" bare betyr "add, mix in" på bokmål?
   
 4. Cerb Senior Member

  Norwegian - Bokmål
  Det kan bety begge deler. Jeg opplever "tilsette"/"tilsatte" som litt mer formelt enn "ansette"/"ansatte" (eller i det minste som et forsøk på å være mer formell).
   
 5. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  Jeg tror nok vi kan tenke oss en nyanseforskjell her (på bokmål). Å tilsette (som også kan bety "add", mix in") brukes ofte nå en stilling fylles av en person med de rette kvalifikasjonene, altså som English "appoint". Å ansette er derimot et mer "overnfra og ned" forhold. Du kan bli 'tilsatt' som avdelingsleder i Utdanningsdirektoratet, men du bli 'ansatt' av en sjef.
   
 6. raumar Senior Member

  Oslo, Norway
  Norwegian
  Det kan nok være en slik nyanseforskjell. Men valget mellom "ansette/ansatt/ansettelse" og "tilsette/tilsatt/tilsetting" (for "employ/employee/employment") på bokmål, er også et spørsmål om hva slags bokmål vi velger å skrive. Altså hva slags forhold vi har til "an-be-heit-else"-ordene, som Mosletha skriver. En som skriver konservativt bokmål vil for eksempel bruke "ansettelse", mens en som legger bokmålet sitt opp mot nynorsk vil bruke "tilsetting".

  Akkurat som Cerb, opplever jeg "tilsette" som litt mer formelt. Men når vi opplever det slik, er det kanskje fordi "tilsette" ofte brukes i staten -- som i eksemplet til NorwegianNYC fra Utdanningsdirektoratet. Ønsket om å minske avstanden mellom bokmål og nynorsk har stått sterkere i statlig språkbruk enn i andre deler av samfunnet.
   
 7. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  Nja - det er vel ikke bokmål/nynorsk som avgjør dette. Som et eksempel kan en sammenligne firmaet ansatte nye medarbeidere og han ble tilsatt som ny markedsdirektør. Nyanseforskjellen her har ikke med målform å gjøre - det er samme forskjell som man på engelsk har mellom employ og appoint. Tilsette er mer formelt fordi det i motsetning til ansette dreier seg om å fylle en posisjon
   

Share This Page

Loading...