on sidotu

Russian
Ja Klonkku on sidottu Sormuksen
kohtaloihin.

Miten yleensä voi määrittää, onko rakenne olla + adjektiivi vai passiivinen verbaalinen muoto? Objectiivina toimivan sanan sijan perusteella pelkästään?
 
 • Jos ymmärsin kysymyksesi oikein, halusit tietää, milloin passiivin partisiippi (esim. sidottu) on puhtaasti verbimuoto ja milloin sillä on adjektiivinen merkitys.

  Tietääkseni tähän ei ole mitään kovin hyvää sääntöä. Joskus voi auttaa, kun tekee partisiipista attribuutin. Esim.:
  Asunto on kalustettu. (The flat is furnished.)
  → kalustettu asunto (the furnished flat)
  Tässä lauseessa kalustettu-sanalla on adjektiivinen merkitys.

  Vertaa:
  Kakku on syöty. → (syöty kakku / the eaten cake) → puhtaasti verbimuoto
  Syöty kakku on kieliopillisesti oikein, mutta se ei ole niin kiinteä käsite kuin esim. kalustettu asunto.

  Voimme myös kysyä:
  Millainen asunto on? Kalustettu. (PARTIISIIPPI ADJEKTIIVINA)
  Millainen kakku on? Syöty. (???) (EI ADJEKTIIVISTA MERKITYSTÄ)

  Englannin kielessä predikatiivinen merkitys näkyy verbimuodosta selvästi:
  The wall is painted. = Seinä on maalattu.
  The wall has been painted. = Seinä on maalattu.

  Ymmärsinkö kysymyksesi oikein?
   
  Last edited:
  Englannin kielessä predikatiivinen merkitys näkyy verbimuodosta selvästi:
  The wall is painted. = Seinä on maalattu.
  The wall has been painted. = Seinä on maalattu.
  Ero tulee esille suomessakin mutta vain silloin, kun subjekti on monikollinen:
  The apartments are furnished = Asunnot ovat kalustettuja (adjektiivisesti käytetty partisiippi)
  The apartments have been furnished = Asunnot on kalustettu (verbimuoto)
   
  Kiitos, Marko! Joo, ymmärsit oikein. Siis ei ole hyvää sääntöä. Vaan jos kaski tulkintaa on mahdollinen, mitä keinoja voidaan käyttää, adverbiaaleja tai muita, välttämääkseen erehdys, vai ei koskaan vaivata siitä?
   
  Nyt en valitettavasti ymmärrä, mitä tarkoitat erehdyksellä. Mielestäni ei ole iso ongelma kielen käytön kannalta, jos ei tiedä, onko passiivin partisiipilla adjektiivinen merkitys. Jos olet kiinnostunut teoriasta, periaatteessa kysymys on vain siitä, miten suomen kielen adjektiiveja käytetään. Siis esim. syöty kakku on kieliopillisesti oikein, mutta täytyy tietää, millaiseen lauseeseen se sopii:
  Syöty kakku oli hyvää. (???)
  Ostan huomenna syödyn kakun. (???)
  Voisitko antaa minulle syödyn kakun reseptin? (???)

  Saamme järkevän lauseen, jos lisäämme puoliksi-sanan:
  Pöydällä oli puoliksi syöty kakku. (a half eaten cake).

  Suomea vieraana kielenä opiskeleva voisi mahdollisesti tehdä virheitä monikollisissa muodoissa. Esim.:
  1) Asunnot on kalustettu viime vuonna.
  2) Asunnot ovat kalustettuja viime vuonna. (???)

  Toinen lause ei kuulosta hyvältä, koska lauseeseen ei sovi adjektiivinen merkitys. Tähän lauseeseen ei sovi muutkaan adjektiivit, esim:
  Asunnot ovat pieniä viime vuonna. (???)
  Tässäkin tapauksessa auttaa, jos opiskelija ymmärtää, miten suomen kielen adjektiiveja käytetään.
   
  Marko, tunnen että saattaa olla aikaa koskevaa eroa, kuten lauseiden

  Asunto on kalustettu ja
  Asunto kalustettiin valillä.

  Riippuen siitä miten katsotaan, lause saattaa liittyä jollain tavalla puhujan nykyiseen hetkeen tai ei.

  Eikö siinä jotakin järkea?
   
  a) Asunto on kalustettu.
  b) Asunto kalustettiin.

  Nyt en ymmärtänyt, miten lause b) liittyy tähän aiheeseen. Se on imperfektilause, joka voi viitata vain menneisyyteen.
  _ _ _

  Tätä samaa kysymystä voimme pohtia muissakin kielissä. Esim. avattu ikkuna on saksaksi:
  das geöffnete Fenster

  Voimme kysyä, kumpi tulkinta on oikein tietyssä kontekstissa:
  a) Das Fenster ist geöffnet. (Zustandspassiv = tilapassiivi)
  b) Das Fenster ist geöffnet worden. (Vorgangspassiv = tapahtumapassiivi)

  Tilapassiivi: voidaan kysyä, millainen tilanne on nyt (painotetaan tekemisen tulosta)
  Tapahtumapassiivi: voidaan kysyä, mitä on tapahtunut (painotetaan tekemistä)
  Bedeutung und Verwendung der zwei Passivformen – kapiert.de

  Vertaa suomen kieleen:
  a) Asunnot ovat kalustettuja. (painotetaan tekemisen tulosta)
  The flats are furnished.
  b) Asunnot on kalustettu. (painotetaan tekemistä)
  The flats have been furnished.
   
  Vertaa suomen kieleen:
  a) Asunnot ovat kalustettuja. (painotetaan tekemisen tulosta)
  The flats are furnished.
  b) Asunnot on kalustettu. (painotetaan tekemistä)
  The flats have been furnished

  Pidän anteeksi jos esitän ajatuksiani hiukan hankalasti. Tarkoitin juuri niitä eroja. Toinen lause kertoo tuloksesta, ja toinen tekemisestä. Mutta jos yhdestä asunnosta puhutaan, molemmat lauseet tulevat yhteen samaan muotoon, mutta ero pysyy. Miten tässä tapauksessa voi erottaa sävyjä?
   
  Substantiivi yksikössä

  suomi:
  Asunto on kalustettu.

  englanti:
  The flat is furnished.
  The flat (was / has been) furnished.


  Puhuminen ja kirjoittaminen
  Kun puhut tai kirjoitat suomea, ongelmaa ei ole. Lause on aina oikein. :thumbsup::)

  Tekstin/puheen ymmärtäminen
  Kun luet tekstiä tai kuuntelet puhetta, konteksti ratkaisee, painotetaanko tekemistä vai tekemisen tulosta. Esim.:
  1) Asunto on kalustettu viime vuonna.
  2) Asunto on kalustettu ja kodikas. (asuntoilmoitus, www.tori.fi)

  Ensimmäisessä lauseessa painotetaan tekemistä. Voidaan kysyä:
  Milloin asunto on kalustettu?

  Toisessa lauseessa on toinenkin adjektiivi, joten lause painottaa tekemisen tulosta. Voidaan kysyä:
  Millainen asunto on?

  Jos käännät lauseet 1 ja 2 venäjäksi, käännätkö kalustettu-sanan samalla tavalla? Jos tämä ei auta, voit kääntää lauseet englanniksi.
   
  Kiitos Marko! Uskon käsittäneeni aatteen :).

  Teen heti varoitus - olen ainoastaan puhuja, ei kielentaiteilija, siis ota sanani with a little pinch of salt.
  Venäjässä verbit ovat äärimmäisesti joustavia.

  мебель - kalusteet
  меблировать - kalustaa (johtuu eriläisestä juuresta)
  квартира - asunto, feminine
  дом - talo, masculine

  On kaksi partisiippeja

  меблированный/ая/ое/ые (mascul/femin/neuter/plural) -pitkä muoto, käytetään adjectiivisesti tai predikatiivina.

  меблирован/а/о/ы - lyhyt muoto, käytetään ainoastaan predikatiivina


  Adjectival use
  меблированная квартира - kalustettu asunto
  меблированный дом - kalutettu talo
  меблированные квартиры/дома - plural

  Predikatiivina
  квартира (будет/была) меблирована - asunto on kalustettu (will be furnished/ was furnished)

  дом (будет/был) меблирован - talo on kalustettu

  квартиры/дома (будут/были) меблированы - asunnot ovat kalustettu

  Passiivi
  квартиру/дом/квартиры/дома меблируют - asunto/asunnot/talo/talot kalustetään (heti)

  ......................... будут (passive form of olla in future) меблировать (1 infinitiivi) - future impersonal forms

  ......................... меблировали - Venäyällä on vain ainoaa menneisyytta, joten molemmat talo on kalustettu ja talo kalustettiin.

  Siis adjektiivisessä käytössa käytetään partisiippeja.

  Passiivissä käytössä käytetään persoonalisija verbin muotoja, tarkemmin 3 persoona monikko

  Vertaa
  Они меблируют - He kalustavat.
  Меблируют- Kalustetaan.
   
  Back
  Top