Persian: بهترین کتاب های نمایشگاه امسال

azz

Banned
Persian
بهترین کتاب های نمایشگاه امسال کتاب های فرامرز هستند. بدترین کتاب های نمایشگاه امسال هم کتاب های فرامرز هستند

آیا آنچه نوشته شده منطقی است؟

هم بهترین ها و هم بدترین ها مال فرامرزند. ولی آیا این آن چیزی است که گفته شده؟

اگر ما بگوییم کتاب های فرامرز بهترین کتاب های نمایشگاه امسال هستند، دیگر نمی توانیم بگوییم بدترین کتاب های نمایشگاه امسال هم مال فرامرزند.. ولی آیا جملۀ اول متن بالا مبهم است یا نه.

با سپاس
 
 • مبھم نیست۔ نویسندہ میگوید کہ از ھمہء کتابھای فرامرز کہ امسال در نمایشگاہ بودند، برخی از آنھا بہترین اند و بعضی از آنھا بدترین ھستند۔
   
  • Thank you!
  Reactions: azz
  چیز نادرستی از نظر دستوری یا منطقی به چشم‌ من یکی نخورد. همه چیز ساده‌ست، همه چیز سر جای خود. جمله تا اندازه‌ای چیستان‌وار نوشته شده و از این رو به‌ناچار نیازمند دنباله‌ای و پاسخی‌ست تا روشن و گشوده شود. گمان کنم یا فرامرز‌نامی کتاب های بدش را لابه‌لای کارهای خوب به نمایش گذاشته یا نویسنده «فرامرز» را یک بار به معنای «برون‌مرز» آورده است، به سبک روزنامه‌نگارانه.
   
  • Thank you!
  Reactions: azz
  اگر ‌کتابهای همه‌ی نویسندگان در نمایشگاه را از بهنترین تا بدترین درجه‌بندی بکنیم که اینکه چندبن کتاب یک نویسنده، هم در رده بالا و هم رده پایین باشند، شدنی‌ست، ولی با احتمال کم.

  If as mannoushka has suggested فرامرز is being used with ‘beyond borders’ meaning, then this makes it vague & at best quizzical.
   
  Last edited:
  • Thank you!
  Reactions: azz
  با تشکر از پاسخ های هر سه تان

  من "فرامرز" را صرفاً به عنوان یک اسم خاص به کار بردم. هدفم گیج کردن کسی نبود و اصلاً فکر معنی تحت اللفظی "فرامرز" نبودم. از بد روزگار اسم محبوبم را برای حمله انتخاب کردم و دردسر ساز شد.

  مشکل من این بود که اگر کسی به من بگوید: " بهترین کتاب های نمایشگاه امسال کتاب های فرامرز هستند." تصور خواهم کرد که تمامی کتاب های فرامرز مجموعۀ بهترین ها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر تصور خواهم کرد که
  منظور این است که "کتاب های فرامرز بهترین کتاب های نمایشگاه هستند.

  شاید جمله خودش ابهام دارد.

  بهترین خانه های این شهر خانه های من اند.
  خانه های من بهترین خانه های این شهر ند.

  آبا به باور شما این دو جمله هم معنی نیستند؟

  با سپاس مجدد از هر سه تان
   
  هم‌معنا هستند، چرا، گرچه لحن و تأکیدشان انگار که فرق دارد.

  مهم این است که اگر چند خانه‌ی دیگر هم داشته باشم که جزو بهترین‌های شهر نباشند این نکته خودبه‌خود از هیچ‌کدام از این دو جمله برداشت‌کردنی نیست. حتا ظن‌اش هم نخواهد رفت.
   
  هترین کتاب های نمایشگاه امسال کتاب های فرامرز هستند. بدترین کتاب های نمایشگاه امسال هم کتاب های فرامرز هستند
  هم در این جمله عملکرد کلیدی دارد و بطور واضح گویای این است که امسال چندین کتاب فرامرز، و نه همه‌ی آنها، در رده بهتربن‌ها و بدتربن‌ها هستند.

  دلیل ابهام "کتابهای فرامرز" است که در حالت عادی به معنی "همه‌ی کتاب‌های فرامرز" برداشت میشود ولی نه با وجود بخش دوم جمله.
   
  • Thank you!
  Reactions: azz
  ازقضا جمله‌ی نخست به دلیلی که هر دوی شما به درستی آورده‌‌اید شفاف است. غلط‌اش به‌زودی آشکار خواهد شد اما خودش به تنهایی ابهام نیافریده است. آن‌چه با خواندن یا شنیدن جمله‌ی دوم روی می‌دهد یک جور کم‌کردن، و از این راه افزودن، است: مبادا کسی فکر کند همه‌ی کتاب‌های فرامرز بهترین‌های نمایش‌گاه هستند. رفع شبهه.
   
  • Thank you!
  Reactions: azz
  Back
  Top