Persian: حساسیت دشمن را نسبت به انقلاب دوچندان کرده است

AidaGlass

Senior Member
Persian-Iran
Hello.
How would you translate حساسیت دشمن را نسبت به انقلاب دوچندان کرده است into English?
شریف ادامه داد: امروز درخت چهل ساله انقلاب اسلامی به یك سرمایه عظیم و بزرگ برای مردم و نظام تبدیل شده و همین مساله حساسیت دشمنان را نسبت به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی دوچندان كرده است.​
 
  • Top