Petons i besos

Slump

Member
Catalan
Estic traduint de l'espanyol al català estàndard un text en el qual els personatges es fan molts besos amb llengua, besos humits i aquestes coses. I dic besos i no no petons perquè, com dic, es tracta de besos humits, besos amb llengua..., i en aquest cas em sembla que no és del tot adequat fer servir la paraula petó. Crec que petó sona més a quan ens fem un petó sorollós (muac!) i que la mateixa paraula petó té un component onomatopeic molt clar. La diferència entre petó i bes seria semblant a la que hi ha en anglès entre kiss i smooch.

Ara bé, la meva pregunta és si es acceptable fer servir bes en català estàndard o el més recomanable és fer servir petó, fins i quan es tracti de besos humits i amb llengua que no sonen pas ni peten de cap manera.

Besets.
 
 • Això pot tenir més sentit des d'un punt de vista etimològic però en la pràctica un petó és qualsevol tipus de bes. A Catalunya almenys, són plenament sinònims, la forma bes reduïda ara a la llengua literària. També podem trobar formes més locals amb -o-, com potxó (i al nord, potó). Besada és un altre sinònim, literari a Catalunya però corrent a les Illes.

  Jo crec que es pot jugar, però, amb el fet de tenir tres sinònims i alguna variant més, i sobretot, amb els prefixos i sufixos de què disposem i que no té l'anglès: petonàs, petonarro, petonet/beset, petonot, etc.

  La morrejada no serviria per a un smooch però sí per a snog, al meu parer.
   
  Back
  Top