platgeta

Encolpius

Senior Member
Hungarian
Hello, I saw this poster in Barcelona, is the word platgeta the diminutive of platja? Thanks.

platgeta.jpg
 
 • Wow, thanks for the wonderful link, too. 👍
  But platgeta must be a rare word, right? Created only for the poster to rhyme, right?
   
  -eta is the usual feminine diminutive in Catalan: coseta, pobreta, maneta, cullereta... What I'm not sure is why the <j> of platja changes to <g> in platgeta, but surely a native will let us know.
   
  La jota davant una e o una i s'escriu, excepcionalment, en les formes del verb jeure i derivats, en paraules amb -ecc- o -ect- (injecció, projecte...), en alguns cultismes i noms propis (jeroglífic, Jerusalem...) i en alguns manlleus (jersei, Jèssica, Fiji...). Altrament, davant e o i escrivim una g. Qui faci servir "platjeta" segurament també escriu "jeranio" en castellà.
   
  Qui faci servir "platjeta" segurament també escriu "jeranio" en castellà.
  En Josep Roig i Raventós, en Joaquim Ruyra i Oms, en Joan Maragall, el Centre excursionista de Catalunya... Potser això de fer servir <g> sigui una norma moderna?
   
  In the writings of authors between the 16th and the beginning of the 20th century you're obviously going to find all types of spellings.
   
  Back
  Top