Poangličtěná čeština

Onyx18

Senior Member
Czech
Zdravím všechny a chci se zeptat na (ne)používání zájmena "který" ve větách a na případný vliv angličitny na danou problematiku.
Příklad:
Pohlédl jsem na řadu billboardů, které lemovaly silnici. :tick:
Pohlédl jsem na řadu billboardů lemujících silnici. :confused:

U druhé věty mě zajímá, jestli je češtinářsky v pořádku - jak z gramatického, tak ze stylistického hlediska. Lze tímto způsobem vynechávat vedlejší věty a zkracovat je, aniž by si nějaký češtinář na slovo vzatý rval vlasy?
A je tohle vyjadřování ovliněno anglickými slovesy s koncovkou -ing?

Předem díky za názory.
 
 • Je to docela určitě naprosto správně a v pořádku, ta konstrukce je daleko starší než vliv angličtiny. Možná vlivem angličtiny přijde častěji ke slovu, ale rozhodně to není nic, co by češtině nebylo vlastní.
   
  Súhlasím s Mori.cze, s tým, že tá druhá konštrukcia mi pripadá aj v slovenčine trochu formálnejšia.
   
  Ahoj, možná to říkám úplně špatně, ale nejsou to přechodníky?
  Nejsou, jsou to slovesná přídavná jména (ale ano, tvoří se obdodně jako přechodník přítomný)

  Přechodník by byl Billboardy, lemujíce silnici, dělaly ještě něco dalšího (no to nezní moc použitelně, jinak)
  Namísto Kočka ženoucí se za myší shodila vázu (není přechodník)
  Kočka, ženouc se za myší, shodila vázu (přechodník přítomný v čísle jednotném, rodě ženském a středním)
  Kocour, žena se za myší, shodil vázu (rod mužský)
  Kočky, ženouce se za myší, nedbají o vázy (množné číslo)
   
  Trochu odbočím.

  Namísto Kočka ženoucí se za myší shodila vázu (není přechodník)

  Tahle věta mi připomněla knížku Pište správně česky, ve které se autoři nad podobnými větami dost rozčilovali, viz:
  Leták slouží k seznámení se s obsahem kurzu. :cross:
  Dej mu na vyběhání si papírů dost času. :cross:
  Její vydávání se za bratra mělo soudní dohru. :cross:
   
  Jinak kupříkladu letmo z Čapkovy Dášeňky

  * a není vidět nic než neobyčejné množství předních i zadních nohou zmítajících se v chumlu
  * “Dejte jí ještě jednou,” káže fotografující člověk a honem zaostřuje
  * prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst, nemající historického
  podkladu
   
  Ahoj, možná to říkám úplně špatně, ale nejsou to přechodníky?

  Jsou to tak zvané zpřídavnělé přechodníky. Od přechodníku přítomného "dívajíc se" se tvoří přídavné jméno "dívající se".
  1. Dívajíc se z okna, (dívka) viděla dědečka na zahradě --> Dívka dívající se z okna viděla dědečka na zahradě.

  Zpřídavnělé tvary se dá tvořit i od přechodníků minulých, které se ale považují za archaické (od "vyšedše" se tvoří slovesné adjektivum "vyšedší").
  2. Přišed z práce domů, začal vařit --> Muž přišedší z práce domů začal vařit.

  Když adjektivum je rozvíjené, tak stojí za jménem: "Dívám se na chlapce čtoucího dopis", "muž přišedší z práce domů", jinak stojí před jménem a funguje jako obyčejné přídavné jméno: "Dívám se na čtoucího chlapce", "vyšedší muž si zapálil".

  Některá zpřídavnělé přechodníky se substantivizovala: cestující, vedoucí atd. Jednají se z hlediska morfologického takřka o "zpřídavnělá jména zpodstatnělá" 😄
   
  Jsou to tak zvané zpřídavnělé přechodníky. Od přechodníku přítomného "dívajíc se" se tvoří přídavné jméno "dívající se".
  1. Dívajíc se z okna, (dívka) viděla dědečka na zahradě --> Dívka dívající se z okna viděla dědečka na zahradě.

  Zpřídavnělé tvary se dá tvořit i od přechodníků minulých, které se ale považují za archaické (od "vyšedše" se tvoří slovesné adjektivum "vyšedší").
  2. Přišed z práce domů, začal vařit --> Muž přišedší z práce domů začal vařit.

  Když adjektivum je rozvíjené, tak stojí za jménem: "Dívám se na chlapce čtoucího dopis", "muž přišedší z práce domů", jinak stojí před jménem a funguje jako obyčejné přídavné jméno: "Dívám se na čtoucího chlapce", "vyšedší muž si zapálil".

  Některá zpřídavnělé přechodníky se substantivizovala: cestující, vedoucí atd. Jednají se z hlediska morfologického takřka o "zpřídavnělá jména zpodstatnělá" 😄
  Děkuji za odpověď. Tušil jsem, že to tak je.
  Abych taky něco napsal k tématu 🙂
  Už v minulosti jsem slyšel/četl, že se jedná o převzetí z angličtiny. Z nějakých důvodů se tomuto omylu daří přežívat.
   
  Back
  Top