Polish ''jakość'' in other Slavic languages ?

How do you say jakość (quality) in your language ?
In Germanic and Latin langauges , qualité (Fr), qualità (It) , Qualität (De), kvalitet (Dk) it seems they all comes from Latin quālitātem, quālis.(“of what kind”).

What about another Slavic languages ?


jakość -ści , jakościowy , jakościowo (wartość, rodzaj, stan czegoś; zalety przedmiotu świadczące o jego użyteczności, wartości, porządnym wykonaniu)
(value, type, status of something; the advantages of the subject providing its usefulness, value, decent performance)
 
Last edited:
 • Panceltic

  Senior Member
  Slovenščina
  In Slovenian, we have the native word kakovost or the loanword kvaliteta.

  The word jakost means a degree of power, or volume (for example on a radio volume knob).
   
  Top