• WARNING: The forums will be closed for maintenance for 60-90 minutes starting at 10:30 am US Eastern Time (GMT -5, 2:30 pm in most of Europe).

Pozice částice se

Jagorr

Senior Member
Russian, Belarusian
"V některých podnicích je v poslední době docela problém domluvit se česky domluvit ." Který ze slovosledů byste preferovali? A jak byste to zdůvodnili? Návody k umístění částice se (a více méně striktní pravidla slovosledu) se mi zatím nepodářilo najít.

Další problemné případy:

 • Nicméně zlato SE nechalo SE hledat dále.
 • Je dobře, že se Zeman neúčastní významných událostí. (stojí se vždy hned po že ve vedlejší větě?)
 
Last edited:
 • German_lover

  Senior Member
  Czech
  domluvit se česky

  - (nemam poneti proc "se" jde po slovesu)

  • Nicméně zlato SE nechalo hledat dále.

  • Je dobře, že se Zeman neúčastní významných událostí. (stojí se vždy hned po že ve vedlejší větě?) ANO, je to mozne
   

  Enquiring Mind

  Senior Member
  English - the Queen's
  Zdravím Jagorre,
  Návody k umístění částice se (a více méně striktní pravidla slovosledu) se mi zatím nepodařilo najít.
  Zkuste tady:
  Порядок слов в простом предложении (...) 3. Место энклитик: (...)
  Внутри группы энклитик имеется фиксированный порядок
  1. вспомогательные глаголы jsem, jsi...,bych..., bys...;
  2. возвратные компоненты se, si. Возвратные стяженные формы ses, sis;
  3. дат. пад. личных местоимений mi, ti, mu, ji, nam, vam, jim;
  4. вин.пад. личных и указательных местоимений mi, ti, ho, ji, nas, je, to;
  5. другие падежи личных и указательных местоимений.
  Энклитические наречия не имеют строго фиксированного места в группе энклитик.
  Примеры: Prinesl jsem ti to ukazat. Я принес тебе показать это. Ja uz si to nepamatuji. Я уже этого не помню. Sel bych se na to podivat. Я бы пошел посмотреть на это.
  Diskusi (v angličtině) o případě, když je ve větě dvakrát "se" najdete tady: "Two reflexive 'se's in a sentence" (myczechrepublic.com).
   
  Last edited:

  bibax

  Senior Member
  Czech (Prague)
  ...(stojí se vždy hned po že ve vedlejší větě?)
  Ne vždy. Zájmeno se (si) je nepřízvučné a vyslovuje se s předchozím slovem dohromady (jako jedno slovo). Nemůže tedy stát na začátku věty ("se ti divím" je nestandardní). O své místo ale soupeří s jinými podobnými slovy, např. pomocným slovesem jsem/jsi/jsme/jste/bych/bys/by/... (také většinou nepřízvučným).

  Je dobře, že jsem se neúčastnil.
  Je dobře, že jsem si nevzal kabát.
  Je dobře, že jsem si nic nevzal. (další otazník: proč je nic před slovesem a kabát za slovesem? ;))
  Nevěřím, že bych se to naučil.
  Nevěřím, že bych se naučil český slovosled.
  Nevěřím, že bych si to zapamatoval.


  Zájmeno se (si) stojí až za jsem/bych, vše se vyslovuje jako jedno slovo s přízvukem na že.

  Ale pozor (btw, to není rusky позор, ale внимание):

  jsi se se povinně mění na ses
  jsi si
  se povinně mění na sis

  Je dobře, že ses neúčastnil.
  Je dobře, že sis nevzal kabát.


  (to "povinně" ovšem neznamená, že by hrozil nějaký krutý trest; mnozí píší "že jsi si" a dosud je za to nikdo nepotrestal, к сожалению)

  Nepřízvučná jsou také krátká osobní (nezvratná) zájmena, ta ale stojí až za se:

  Je dobře, že se mu nic nestalo.
  Je dobře, že jsem se mu omluvil.
  Je dobře, že ses mu omluvil.
  Je dobře, že jsem si ji nevzal. (např. čepici, Marfušu, ...)
  Je dobře, že sis ho nevzal. (kabát, Ivánka, ...)

  A tak dále, a tak podobně, až do úplného zblbnutí..... :)
   
  Last edited:

  Hrdlodus

  Senior Member
  Zde jsou všechny možné varianty slovosledu:

  V některých podnicích je v poslední době docela problém se domluvit česky.
  V některých podnicích je v poslední době docela problém domluvit se česky.
  V některých podnicích je v poslední době domluvit se česky docela problém.


  Nicméně zlato se nechalo hledat dále.
  Nicméně zlato se hledat nechalo dále.
  Další varianty jsou teoreticky také možné - ale spíše z literárních či poetických důvodů.

  Je dobře, že se Zeman neúčastní významných událostí.
  Je dobře, že Zeman se neúčastní významných událostí.
  Je dobře, že se Zeman významných událostí neúčastní.
  Je dobře, že Zeman se významných událostí neúčastní.
  Je dobře, že významných událostí se Zeman neúčastní.
  Je dobře, že významných událostí se neúčastní Zeman. (Zde je oproti ostatním variantám mírně posunut význam. Varianty předchozí referovaly o Zemanovi, tato varianta referuje o významných událostech. (Ale stále, jak jsem psal v jiném vlákně, důraz je na posledním slově/sousloví.))
  Další varianty jsou teoreticky také možné - ale spíše z literárních či poetických důvodů.


  A pro zábavu přikládám slovní hříčky:
  Nesnese se se sestrou.
  Má obsese se se sesekáváním větví z vrcholu topolů nedá srovnávat.
   
  < Previous | Next >
  Top