English to Czech principal

Dictionary entry: principal
K

Katka Kate

Guest
"Ředitel (OR: ředitelka) školy (OR: musela) potrestal špatné studenty." - gramatically incorrect translation
The correct translation would ve:
"Ředitel (OR: ředitelka) školy musel (OR: musela) potrestaT špatné studenty."
 
  • Top