Proč máme 5 slovesných tříd a strašně moc vzorů?

Discussion in 'Čeština (Czech)' started by t.tellur, Oct 5, 2012.

 1. t.tellur

  t.tellur Member

  I když mám tohle učivo základky již dávno za sebou, ale i tak bych se chtěl zeptat, pokud by teda mezi vámi byl někdo této problematiky znalý...

  Pokud vím, tak se časování sloves v češtině (jakožto i dalších slovanských jazycích) řídí dvěma kmeny. Kmenem přítomným (u většiny sloves k vytvoření postačí odtržení infinitivního -t, ale jsou slovesa jako brát, kde je přítomný kmen ber-; od kupovat je kupuj- atd), který se využívá při tvoření přítomného času a rozkazovacího způsobu, a kmenem minulým (který se tvoří odtržením infinitivního -t, opět na výjimky typu minout minu-, péct pek- atd), který je využíván při tvoření ostatních slovesných tvarů jako příčestí činného/minulého, příčestí trpného a přechodníku minulého.

  Nejsem sice žádný odborník ani lingvista, ale podle mě by k zachycení všech tvarů sloves bohatě postačily 4 třídy, resp. 4 vzory sloves, které by se řídily koncovkou 1. os. přít. času.
  A to typ např.:
  1. nes-u
  2. kryj-i (příp. v hovorové češtině by tato třída splývala s nes-u)
  3. pros-í-m
  4. děl-á-m

  Vyzkoušel jsem si dnes ve škole zkušebně porovnat všechny tvary 5. slovesných tříd a jejich vzory s "mými" 4. třídami a a ty tvary jsou naprosto shodné. Asi třídy -e -ne -je -í -á mají nějako logiku, ale proč se to teda učí ve školách už spoustu let takto složitě, když se postačí jen zamyslet nad tím, že lehce odlišný je u sloves jen přítomný čas? Všechny ostatní tvary sloves vypadají jako přes kopírák.
   
  Last edited: Oct 5, 2012
 2. bibax Senior Member

  Czechlands
  Czech (Prague)
  Pro tvary tvořené z přítomného kmene (přít. čas, rozkaz. zp. a přechodník přít.) by bohatě stačili 3 třídy (s podtřídami):

  1. nes-u, nes-e-š,..., nes-ou (stč. nesú), podtřída má po měkké souhlásce přehlásku (u na i, ú na í): maži (stč. mažu), maž-e-š, ..., maž-í (stč. mažú);
  dále zde máme starou palatalizaci souhlásky před -e: moh-u, ale můž-e- (ů je z dlouhého ó: móžeš), pek-u, ale peč-e-, arch. beru, béřeš, ....; zvu, zůveš, ..., apod.

  2. pros-í-m, pros-í-š,..., pros-í

  3. děl-á-m, děl-á-š,... (kontrakcí ze starého děl-a-je-š), dělají (stč. dělajú, bez kontrakce), podtřída má po měkké souhlásce přehlásku (á na í): sázím, sázíš, .... sázejí (stč. sázám, sázáš, ..., sázajú) se původně časovalo jako dělám,...dělajú.
  rozk. způsob: dělej, sázej (na rozdíl od pros!) ze stč. dělaj, sázaj!

  Zde ovšem nehledíme na utvoření přít. kmene: např. nes-e- (prim. kmen + e), mi-ne- (prim. kmen + ne), atd.

  Pro tvary tvořené z minulého kmene ale potřebujeme 6 tříd (a podtřídy):

  1. a) nes-l, ved-l (vésti z ved-ti), pek-l (péci z pek-ti), ... b) kry-l, pi-l, ... c) ja-l (jí-ti), odtud vzal (vzíti), odňal (odníti), apod.
  minulý kmen je totožný s kořenem (prvotním kmenem)

  2. tisk-(nu)-l (tisk-nou-ti), mi-nu-l
  minulý kmen má kmenotvornou příponu -nu- nebo -nou- (ze stč. -nú-)

  3. trp-ě-l, um-ě-l, mus-e-l, ...
  minulý kmen má příponu -ě- nebo -e-

  4. pros-i-l
  minulý kmen má příponu -i-

  5. děl-a-l (sáz-e-l přehláskou ze sáz'-a-l), lá-l (kontrakcí z la-ja-l), vá-l (kontrakcí z vě-ja-l), br-a-l, maz-a-l (přít. maži/mažu, nikoliv mazám), atd.
  minulý kmen má příponu -a- (nebo stažené -ja-)

  6. kup-ova-l
  minulý kmen má příponu -ova-

  Oba způsoby rozdělení do tříd je obtížné spojit. Obvyklých 5 tříd je kompromis, ale nedokonalý (např. maže je v 1.třídě jako nese, ale mazal/mazati patří k dělal/dělati; kryje a kupuje jsou ve 3. třídě, ale minulé kmeny mají rozdílné: kry-l a kup-ova-l, atd.).
   

Share This Page

Loading...