Pronunciació "hai / fai" per "haig / faig"

LoQuelcomiste

Senior Member
Catalan (Northwestern) & Spanish - Spain
Bon vespre.

Sóc parlant de nord-occidental i, sobretot en registres col·loquials, pronuncio (com ho fan també altres del meu entorn) "haig" (del verb haver) com "ai" (i no com "atx"), "faig" (del verb fer, no l'arbre) com "fai" (no "fatx") i vaig com "vai" (no "vatx"). No se m'acuden més exemples d'això, tot i que potser n'hi hagi, i no és un fenòmen que, fins on m'hagi adonat, s'apliqui als mots d'altres categories (no dic "estoi" per "estoig", ni "roi" per "roig" ni "rai" per "raig" ni "fai" per a l'arbre, ni "mai" per "maig" ni, curiosament, "vei" per "veig").

Assumeixo que és una pronunciació genuïna, car es veu afavorida per la ortografia, tampoc no se m'acuden influències del castellà que ho poguessin explicar* i, en canvi, sí s'aproxima a la conjugació occitana dels verbs "aver" (ièu ai) i "far" (ièu fau).

Avui, he llegit un text escrit en rossellonès no-estandaritzat que també feia servir "fai" per "faig". En canvi, havent-hi estat un bon temps, diria que mai no haig sentit parlants de Barcelona ni rodalies pronunciar-ho així (per a ser justs, no m'hi he fixat gaire, i "haig" és una forma molt rara a Barcelona en comparació amb "he").

Així doncs, plantejo el següent:

- Quina és l'extensió geogtàfica d'aquest fenòmen? Es troba documentat en textos antics?
- Té algun nom concret aquest fenòmen?
- Se us acuden més ocasions en les quals aquesta pronunciació tingui lloc? Segueix alguna norma específica que se m'hagi pogut escapar?

Moltes mercès!


* Sí que el poble de "Mont-roig de Tastavins" es castellanitza "Monroyo". Però, més enllà de la curiositat, la pronunciació seria "Montròtx", i en tot cas el nom en castellà seria la derivació d'alguna pronunciació molt local o antiga (o aragonesa) del nom, ja que no és "Monterrojo".

PD: Llegint llejam he vist que en un post reflotat recentment ja es fa esment del mateix, tot i que no s'hi centra la conversa. Crec que aquest post és vàlid com a qüestió diferent, però deixo l'enllaç aquí. Haig, he hec i hai
 
Last edited:
 • Soc del Camp de Tarragona i sovint faig servir les pronunciacions fai, vai, vei; alternant-les amb les estàndard. Pel que fa a hai, em sembla que sempre dic "he", però corroboro que també es fa servir per aquí.

  Sospito que el fet de ser formes verbals tan freqüents les fa propenses a una pronunciació més relaxada. M'agradaria comentar també que uns coneguts de Manresa diuen faic, vaic, no sé quina extensió té aquesta altra pronúncia.
   
  En aquest cas és una diversitat totalment genuïna en el registre oral, i tant de bo no es perdi. Com heu dit i indiquen els mapes, la pèrdua (o evolució) de les formes "hai", "fai", "vai" i "vei" sembla més estesa en el nord (occidental i oriental), però també es troba al Camp de Tarragona, i gosaria dir que l'he sentit a més gent a nivell individual.

  Passa el mateix amb la velarització en les formes "haic", "faic", "vaic" i "veic" o "vec".

  * Sí que el poble de "Mont-roig de Tastavins" es castellanitza "Monroyo". Però, més enllà de la curiositat, la pronunciació seria "Montròtx", i en tot cas el nom en castellà seria la derivació d'alguna pronunciació molt local o antiga (o aragonesa) del nom, ja que no és "Monterrojo".
  Monroyo és en aragonès, efectivament, si bé una altra forma genuïna antiga en aragonès pel vermell era ruebo/ruego.
   
  Gràcies per les aportacions.

  Com s continuació, la pronunciació original d'aquestes terminacions -ig (si realment mai hi ha hagut una única pronunciació d'aques fonema en tot el territori) en català antinc es sap quina era? Seria, com l'ortografia suggereix, alguna cosa similar a l'afregitó de la i semiconsonant [j] i del so de la ge? O es tracta d'una grafia de compromís per a permetre diferents lectures ajustades aboes variants que avui en dia coneixem?

  Succeeix quelcom de similar amb substantius o adjectius acabats en -ig també? Algú pronuncia estoig, raig, etc com [estój] o [rajk]...?
   
  No sé si encara cerques més informació sobre això, però acabo de llegir aquest enllaç i hi ha unes diferències molt interessants que potser te interessaràn. Fes-hi un cop d'ull!
   
  Back
  Top