Pronunciación de Perot Rocaguinarda

< Previous | Next >
 • Dymn

  Senior Member
  No ho sé perquè tots dos són al·lòfons en posició final i amb prou feines ho noto però abans de consonant sonora (com és /r/) se sonoritza la consonant anterior. Per tant en principi hauria de ser una /d/.
   

  Xiscomx

  Senior Member
  Español de España y Balear
  Perot amb d? No hauría de ser amb t?
  Jo crec que sí. I així ho acredita el DCVB, tant per l'augmentatiu de pera com pel llinatge:

  1. PEROT m.
  || 1. Pera molt grossa, rodonenca, de color verd o groc verdós, que es cull per l'agost o el setembre i madura en casa durant l'hivern (Ribagorça, Maestrat, Mall.). Que al bell perot y la magrana | l'aspre codony los fa costat, Salvà Poes. 80.
  || 2. Baldufa sense ferro que els al·lots fan ballar a cops de llendera (Manacor).
  Fon.: peɾɔ́t (occ., val.); pəɾɔ̞́t (mall.).
  Sinòn.: || 1, peramany.
  Etim.: derivat augm. de pera.

  2. PEROT
  1.
  Nom propi d'home, derivat intensiu de Pere; cast. Pedrón, Perico. Perot Ysagre, Somni J. Joan 1479.
  || 2. Llin. existent a Gir., Sta. Col. de F., St. Miquel de Cladells, Altron, Bellvís, etc.
  || 3. m. a) Ninot, figura d'home grotesca (Cast., Cocentaina, Alcoi); cast. muñeco. Perot de mitjan quaresma: figura d'home que es posa a la finestra o balcó al matí del dimecres central de la quaresma, i que és el divertiment de la xicalla. Veritat és que ni vostè ni yo som perots de cartó ni tan sols de mitjan quaresma, Guinot Capolls 97.—b) Homenet de colzada (Alcoi); cast. gnomo. S'esglaià per si se li feia de nit i se li perdia algun perot, Valor Rond. ii, 44.
  Fon.: pəɾɔ́t (or.); peɾɔ̞́t (val.). I també peɾɔ̞́t en mallorquí.

  Els ressalts en negre i vermell són meus.
   

  TheCrociato91

  Senior Member
  Italian - Northern Italy
  Gracias a todos. Yo no tengo ningún conocimiento de catalán; simplemente al estudiar el Quijote me ha entrado curiosidad por saber cómo se pronunciaba ese nombre. Entiendo que la pronunciación del nombre Perot en sí es con /t/ final pero, al seguirle un sustantivo que empieza por consonante sonora, dicha /t/ puede sonorizarse en /d/.
   

  ernest_

  Senior Member
  Catalan, Spain
  En mi opinión, hay una desoclusión inaudible de la oclusiva alveolar sorda y al mismo tiempo una sonorización, por tanto [ t̬̚ ]. Aunque alguien que esté usando una pronunciación clara probablemente emplearía un sonido [ t ] normal.
   
  Last edited:
  < Previous | Next >
  Top