Pronunciation of de, te, ne, le in modern Slovak

Encolpius

Senior Member
Hungarian
Dobré ráno, narazil som na tento článok. Zaujala ma veta: "už tu mnohí učitelia slovenčiny nevyslovujú mäkké de, te, ne, le...". Je to opravdu pravda, že napr. dnes sa vyslovuje [dnes] a nie [dněs]??? Ďakujem. Enco.
 
 • vianie

  Senior Member
  Slovak
  Ahoj Enco, čo ja viem, tak tvrdá výslovnosť de, te, ne, le / di, ti, ni, li je záležitosťou určitých západoslovenských mikroregiónov, napríklad takého Vrbového, viď rodáka z tohto mesta Braňa Jobusa.

  Inak, súhlasím s tým, čo bolo napísané v tom poskytnutom článku. Zvlášť by som z neho spomenul dve vety:
  Mäkkú výslovnosť, najmä pokiaľ ide o hlásku ľ, tu väčšinou pestujú ľudia, ktorí sa vedome usilujú o spisovný jazykový prejav, alebo tí, čo profesionálne pracujú s jazykom. Zdá sa však, že aj tých ubúda, že jav uplatňujúcej sa tvrdej výslovnosti nadobúda všeobecný rozmer.
  Je ťažké hovoriť mäkko a spisovne v prostredí, kde sa používa tvrdá a nespisovná výslovnosť. Viem o tom svoje. Ja som už raz taký, že mi dosť záleží nielen na mojom osobnom jazykovom prejave, ale i na výslovnostnej úrovni môjho okolia. Preto som dokonca už uvažoval aj o presídlení sa niekam východnejšie od môjho rodného mesta. Lenže moje vlastné ani vonkajšie ekonomické pomery mi túto možnosť nepodporujú. Našťastie mám polovicu svojej rodiny na strednom Slovensku, takže si aspoň občas užijem "slovenskejšej" jazykovej atmosféry. :)
   
  Last edited:

  numerator

  Senior Member
  Hungarian, Slovak
  Väčšina článku je o hláske ľ a v tom ohľade s ním súhlasím, že výrazne mäkká výslovnosť je vnímaná ako regionalizmus, a to zvlášť tam, kde sa neoznačuje v písme, tj. le a li. Dokonca pre le a li je už aj "oficiálne" dovolené používať slabšie zmäkčenie:
  S kamarátom z Oravy sa hádame, či sa spi... | Jazyková poradňa | SME.sk

  Mám pocit, že zmienka o de, te, ne sa do tebou citovaného článku priplietla vari omylom. Tu v Bratislave ja v bežnom štandardnom prejave počujem vždy mäkkú výslovnosť a naopak tvrdú výslovnosť vnímam ako regionalizmus (mne evokuje hlavne Trnavu a okolie).

  Ľudia, ktorí prichádzajú do "taviaceho kotla" Bratislavy z východu alebo severu sa musia, ak chcú zapadnúť, odnaučiť mäkké ľ; zatiaľ čo ľudia zo západného Slovenska sa musia naučiť mäkké ď, ť, ň, ak ich dovtedy bežne nepoužívali. A vlastne sa ani nemusia sťahovať do Bratislavy, stačí, ak vystupujú v nejakom celoštátnom médiu a chcú vyznieť "neutrálne".
   

  vianie

  Senior Member
  Slovak
  Osobitným prípadom sú televízni a rozhlasoví hlásatelia a redaktori, ktorí súbežne s bratislavským prízvukom používajú silenú výslovnosť mäkkého Ľ. Táto nie zriedkavá kombinácia je z môjho pohľadu priam otrasná. :rolleyes: Jednoducho je počuť, že výslovnosť mäkkého Ľ týmto moderátorom nie je vlastná. Preto by snáď mohli radšej hovoriť tak, "ako im huba narástla" a nikoho by tým neurazili.
   
  Last edited:
  Top