prosessi (teollisuus, varastot, jne.)

< Previous | Next >

Gavril

Senior Member
English, USA
prosessi-sanan käyttö teollisuustuotannon, pakkaamisen tms. yhteydessä on vielä haasteetta minulle.

Esimerkiksi alla oleva poiminto (pakkaamon toiminnan kuvauksesta):

Hylättyjen tuotteiden käsittely ja manuaaliset statuksen muutokset

Jokaista serialisointikoodia kohden osoitetaan myös vastaava status (SNDS). Serialisointinumeron status vaihtelee prosessin aikana. Pakkauserään pitää päätyä ainoastaan tuotteita, joiden serialisointikoodin status on hyvä.
Nähdäkseni pelkästään "the process" ei riitä käännökseksi.

Tarkennettavaksi jää, millaisesta prosessista on kyse (”the [X] process”), koska nähdäkseni tämä ei selviää välittömästä lauseyhteydestä.

Miten englannittaisitte "prosessin" yllä lainatussa yhteydessä?

Kiitos
 
Last edited:
 • Maunulan Pappa

  Member
  Finnish
  Hyvä kysymys, joka kiinnostaa minuakin, koska joudun työskentelemään juuri tuollaisten tekstien kanssa. Puhun ja kirjoitan muuten kohtalaisen hyvää englantia, mutta idiomaattisuuden kanssa on niin ja näin... :confused:

  Tehdään niin päin, että minä kysyn sinulta, Gavril: voisiko tuossa käyttää ilmaisua "along the way of the process"?
   

  Gavril

  Senior Member
  English, USA
  "along the way of ..." kuulosta oudolta tällaisessa yhteydessä.

  Sanoisin mieluummin vaikkapa "during the course of", tai vielä parempaa pelkästään "during".
   

  Spongiformi

  Senior Member
  Finnish
  Can't you just write packaging process if it's a packaging facility? Or something along those lines?

  I don't think the loan word "prosessi" in Finnish is hugely different from the original in English (or Swedish if it's from there).
   

  Gavril

  Senior Member
  English, USA
  Can't you just write packaging process if it's a packaging facility? Or something along those lines?
  The problem I had with that interpretation is that

  1) the Finnish sentence doesn't specifically say pakkausprosessi or similar

  2) the packaging/packing process has not been mentioned in the immediate context (as far as I can see).  In other words, the following type of logic does not work with English process (at least not for me):

  "The text as a whole is about a packing facility"
  --> "if you see the phrase 'the process', and no other process has been mentioned recently, then it must refer to the packing process in general"

  Does this logic normally apply to Finnish prosessi?
   
  Last edited:

  Spongiformi

  Senior Member
  Finnish
  Alkuperäinen teksti on ilman muuta kirjoitettu siten, että lukija tietäisi/olettaisi kyseessä olevan pakkaamon pääasiallinen prosessi, mikä se sitten onkaan tarkalleen. En koe, että tässä ongelmana on suomen ja englannin kielten ero prosessi-sanan käytössä. Jos katson Cambridge Dictionarya, niin "process" on englannissa täsmälleen samaa tarkoittava kuin suomessakin (prosessi). Eli jos koet, että alkuperäinen teksti (siltä osin) käännettynä suoraan englanniksi ei toimi, niin silloin tässä tapauksessa se ei olisi toiminut suomeksi yhtään sen paremmin tai huonommin.

  Suomessa tuollaiseen kieleen saa kuitenkin tottua. Jos sallit pienen vitsin: Toisin kuin Yhdysvallat, joka on maailman suurimpana taloutena bisnesvetoinen, niin Suomi taas on perinteisesti insinöörivetoinen. Bisnesvetoisessa kulttuurissa kirjoitetaan niin, että lukija (asiakas) ymmärtää tekstin, kun taas insinöörivetoisessa kirjoitetaan niin, että kirjoittaja itse ymmärtää tekstin.
   

  Gavril

  Senior Member
  English, USA
  Alkuperäinen teksti on ilman muuta kirjoitettu siten, että lukija tietäisi/olettaisi kyseessä olevan pakkaamon pääasiallinen prosessi, mikä se sitten onkaan tarkalleen. En koe, että tässä ongelmana on suomen ja englannin kielten ero prosessi-sanan käytössä. Jos katson Cambridge Dictionarya, niin "process" on englannissa täsmälleen samaa tarkoittava kuin suomessakin (prosessi).
  Monilla sanoilla on piirteitä, jotka eivät yleensä mahdu sanakirjan sana-artikkeleihin harvinaisuuden/tilan/jne. vuoksi.

  En odottaisi mainittavan tällaistä prosessi-sanan piirrettä paitsi hyvin pitkässä sana-artikkelissä.

  Eli jos koet, että alkuperäinen teksti (siltä osin) käännettynä suoraan englanniksi ei toimi, niin silloin tässä tapauksessa se ei olisi toiminut suomeksi yhtään sen paremmin tai huonommin.
  En ymmärrä kantaasi.

  Sanotko, että lainaamassani yhteydessä sanaa prosessi ei käytetä oikein tai suomen normien mukaisesti?

  Tai että kyseessä on erikoinen prosessi-sanan käyttö, joka ei heti selviää ei-insinööreille/-teknikoille/tms.?
   

  Spongiformi

  Senior Member
  Finnish
  Tarkoitan, että Suomessa ei ole epätavallista, että teksti kirjoitetaan niin, että alan asiantuntija tietäisi, mistä siinä on kyse, mutta ulkopuolinen joutuisi tekemään oletuksia tai hankkimaan lisätietoa. Tässä tapauksessa lukija joutuu olettamaan, että prosessi, eli toimenpiteiden sarja, on pakkaamon varsinainen käyttötarkoitus, eli prosessi on se, mitä pakkaamo tekee. Ei se ole suomalaiselle yhtään sen selvempää kuin englanninkieliselle lukijalle. Mutta pointtini on se, että Suomessa moinen epämääräisyys voi olla hyväksyttävää, kun taas Yhdysvalloissa se ei ehkä ole (?). Tästä syystä ehdotin lisäämään packaging(/packing) process-sanan eteen.

  Loppujen lopuksi jos koet, että se ei ole hyväksyttävää, niin silloin se ei varmaankaan ole hyväksyttävää, koska kyseessä on äidinkielesi. En koe, että tässä on kielellisesti mitään eroa, koska "prosessi" on varmasti melko tuore lainasana. Ero on kirjoittamiskulttuurissa, jos jossakin.
   
  < Previous | Next >
  Top