Quietud

Maurits van den Bosch

Senior Member
Francés, valencià i gallec
Bon dia, foraires!

Per eixir de dubtes, us demane ací: com caldrà pronunciar aquest mot? Quietúdd o quietútt?

Si no vaig errat de comptes, normalment les paraules terminades en d es pronuncien en català com si aquesta última lletra es tractés d'una t, per exemple: multitud, servitud, bard, Ricard, etc.
 
 • Awel

  Member
  "Spanish - Spain" "Catalan"
  És correcte, la “d“ al final de “quietud” es pronuncía com una “t”. Pronunciat amb “d” semblaría que estiguessis dien-ho amb castellà
   

  Maurits van den Bosch

  Senior Member
  Francés, valencià i gallec
  És correcte, la “d“ al final de “quietud” es pronuncía com una “t”. Pronunciat amb “d” semblaría que estiguessis dien-ho amb castellà

  Gràcies, ja m'ho imaginava. A voltes em sembla, emperò, que sent els mateixos parlants de català com a llengua materna dir-ho així, en pronunciant-hi la d final sense cap alteració. O potser no hi pare l'orella? Siga com siga, mai no se m'ha vingut a esment que els altres mots mencionats fossen pronunciats així, sempre sent el so idèntic a una t com en el mot fred.
   

  Awel

  Member
  "Spanish - Spain" "Catalan"
  Podría ser que hi hagi gent que ho pronunciï amb “d”. És complicat d’explicar sense poder-ho escoltar, però en certes paraules, entre elles quietud, el so final no es una “t” tan marcada com a “fred”, sinó que sona més suau, a mig camí entre la “t” i la “d”.
   

  Agró

  Senior Member
  Spanish-Navarre
  És correcte, la “d“ al final de “quietud” es pronuncía pronuncia com una “t”. Pronunciat amb “d” semblaría semblaria que estiguessis dien-ho dient-ho amb en castellà.
  Per eixir de dubtes, us demane ací: com caldrà pronunciar aquest mot? Quietúdd o quietútt?
  Quietud: kiətút (or., bal.); kietút (occ., val.).
  Multitud: muɫtitút (Barc., Val., Palma).
  Servitud: səɾβitút (or.); seɾβitút (occ., Val.); səɾvitút (bal.).
  (...)
  Solitud: suɫitút (Barc.); soɫitút (Val., Palma).
   

  Dymn

  Senior Member
  No hi ha diferència fonèmica entre d i t finals en català. Totes les consonants sonores s'ensordeixen a final de paraula, i em sobtaria si algun parlant natiu pronunciés la d de fred diferent de la t de dret, per exemple. Si algú ho fa, és per imitació (errònia) de l'ortografia.
   
  Top