sanallistaa - kielentää

n8abx9

Senior Member
German - Germany
Ovatko sanallistaa ja kielentää synonyymeja? Vai mitkä eroja niissä on?
 
 • Marko55

  Senior Member
  Finnish
  Mielestäni näillä verbeillä ei ole suurta eroa. Molemmat verbit sopivat erityisesti akateemiseen kielenkäyttöön. Esim.:

  kielentää
  a) suomen kielen tutkimus
  KUINKA NUORET AIKUISET PARITANSSIJAT KIELENTÄVÄT AJATUKSIAAN PARITANSSIN KEHOLLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA
  https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116274/AhonenHenna.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  b) erityisopetus
  Matematiikan suullinen kielentäminen erityisopetuksessa
  Matematiikan suullinen kielentäminen erityisopetuksessa - PDF Ilmainen lataus
  c) esiopetus
  Aineisto litteroitiin videonauhoilta (192 min.) ja analysoitiin laadullisesti luokitellen ja kvantifioiden erilaisia kielellisiä strategioita sekä jäsentäen erilaisia kielentämisen ja lähikehityksen vyöhykkeen tilanteita.
  Esiopetusikäisten lasten kielelliset strategiat digitaalisessa lukutaitopelissä | Jecer

  sanallistaa
  a) teologia
  Evankelista Johannes sanallisti taitavasti Jeesusta.
  Sinun sanasi on totuus | Kirkko ja koti
  b) kuvataide
  TEOKSEN SYNTY - KUVATAITEELLISTA PROSESSIA SANALLISTAMASSA
  Teoksen synty - kuvataiteellista prosessia sanallistamassa, Jaana Houessou, Aalto-yliopisto - Taideteollinen korkeakoulu | Booky.fi
  c) taidekasvatus
  SANALLISTAMISEN OSUUS NYKYTAITEESSA JA SIIHEN KOHDISTUVA KRITIIKKI ARTHUR C. DANTON TAIDETEORIAN VALOSSA
  https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/27208/1/URN:NBN:fi:jyu-2011062011035.pdf
  d) yhteistötaide
  Mia Röngän vetämissä työpajoissa tutustutaan Seilin luontoon ja historiaan sekä sanallistetaan ja kuvallistetaan kokemuksia ja vaikutelmia vapaavalintaisesti joko kirjoittaen, valokuvaten tai eri ilmaisumuotoja yhdistäen.
  Yhteisötaide | Elämän saari
  e) sukupuolentutkimus
  Suurin osa tytöistä ei sanallistanut seksuaalisen väkivallan kokemuksiaan väkivallaksi, ...
  Väitöstilaisuus KM Helena Louhela, L6-sali 22.11.2019 klo 12:00

  Tavallisissa arkitilanteissa käytetään usein sanontaa pukea sanoiksi. Saksan kielessä on sama sanonta: in Worte kleiden.
  Sanni puki sanoiksi monien ajatukset tästä hetkestä: "Elämme liian hektisessä maailmassa"
  Sanni puki sanoiksi monien ajatukset tästä hetkestä: "Elämme liian hektisessä maailmassa"
   
  Last edited:

  n8abx9

  Senior Member
  German - Germany
  in Worte kleiden.

  Kiitos! Kummallista, millaisia eroja piillee yksityiskohdissa. Itse ymmärrän "in Worte kleiden" sellaiseksi, että asiat puetaan erikoisiin sanoihin, esim. erityisen juhlallisiin sanoihin. Sitäkään ei kuule usein. Muuten sanoisin joka taupauksessa aina "etw. in Worte fassen".
   
  Top