Serbo-Croatian (BCS): Ostati (Aorist)

Diaspora

Senior Member
USA
Serbocroatian, English
Da li je Aorist 2, 3 lica jednine od glagola ostati, "osta" ili "ostade"? Čuo sam oba primjera.

1, Dunave, dunave kraj tebe mi srce moje ostade.

2, Kafano, šta od njega osta ni pola čovjeka.

Kao i uvijek, hvala vam na odgovore.
 
 • slavic_one

  Senior Member
  Croatian (štokavski, jekavski)
  Da li je Aorist 2, 3 lica jednine od glagola ostati, "osta" ili "ostade"? Čuo sam oba primjera.

  1, Dunave, dunave kraj tebe mi srce moje ostade.

  2, Kafano, šta od njega osta ni pola čovjeka.

  Kao i uvijek, hvala vam na odgovoreima.

  Mislim da je "ostade", jer "osta" može biti i za prvo lice: Ja osta...

  (na + dativ: na odgovorima / za + akuzativ: za odgovore)
   
  Top