Serbo-Croatian: drumovi odoše

Deseret13

Senior Member
Slovenian
Što/Šta znači ovaj stih:
"drumovi odoše a ja osta"

The roads have gone but I sayed? That doesn't make much sense to me.
 
Last edited:
 • alexl57

  Senior Member
  Serbo-Croatian
  Pre svega treba imati u vidu da je stih iz poznate obrade pesme "Ederlezi", koja je u originalu romska. Jedan od elemenata koji definiše romski narod je da su narod bez države koji je kroz svoju istoriju, u velikoj meri, zadržao migratorni način života.
  Drum je simbol takvog načina života, i jedino je on nepromenljiv: stalni dom onih koji se kreću od mesta do mesta.
  U takvom svetu, ostati na jednom mestu je ostati bez doma. "Drumovi odoše" znači za onog koji je te stihove ispevao da je zauvek promenio način života.

  Interesantna je inverzija u kojoj drum odlazi i napušta onoga kome je donedavno baš taj drum bio dom. Stari način života se "udaljio" od našeg junaka, ali on u tome ne vidi toliko svoju ličnu ulogu, koliko splet neumitne sudbine. Nije on taj koji je drumove ostavio, nego oni njega.
  Eto kako ja vidim značenje ovog stiha.
   
  Top