Serbo-Croatian: rasuti konci

Deseret13

Senior Member
Slovenian
Mislio sam da su ljudi izdijeljeni, i jesu, a eto, opet se medju njima stvaraju
neraskidive veze. Putevi su nam izukrsteni, kao rasuti konci.

rasuti konci: what kind of threads are meant here?
 
 • nimak

  Senior Member
  Macedonian
  scattered threads; razpršene niti

  rasuti = thrown in various random directions; razbacani, raštrkani
   
  Top