Slovak: being of sound mind

apoziopeza

Senior Member
slovak
Hi,

Please advise, what is the meaning of "being of sound mind" in Slovak?

Will / Závet

I the undersigned xx being of sound mind and healthy in mind and body, of my own free will, without duress and coercion, after careful consideration, do hereby direct regarding all my property which I have and shall have as follows

Ja dolupodpísaná xx, A) bdelá pri rozume a pamäti, /B) miestne a časovo orientovaná, C) v dobrom psychickom stave, duševne a telesne zdravá, z vlastnej slobodnej vôle, bez nátlaku a donútenia, po dôkladnom zvážení, týmto odkazujem celý svoj majetok, ktorý mám a budem mať, takto

I understand it is not the same as to have legal capacity (spôsobilosť na právne úkony)

Thanks.
Kind regards,
A.
 
  • Back
    Top