Slovak: rozdiel medzi "vozeň" a "vagón"

Discussion in 'Other Slavic Languages' started by mateo19, Sep 19, 2013.

Tags:
 1. mateo19

  mateo19 Senior Member

  Dobrý deň!

  Chcel by som vedieť, aký je rozdiel medzi železničnými slovami "vozeň" a "vagón". Hľadal a čítal som v Google o vozňoch a vagónoch, ale zdá sa, že sú zameniteľné.

  Jeden je pre náklad, a druhý pre osoby? Ale našiel som aj "nákladný vozeň" aj "osobný vozeň".
   
 2. Dobrý deň!

  Obe slová sú spisovné, aj keď v hovorovej reči myslím jasne prevažuje vagón. V určitých slovných spojeniach sa zvykne používať len jedno alebo druhé slovo. Napr. "vykladať vagóny" a nie vozne, a naopak "vozňová trieda" a nie vagónová.

  Vo všeobecnosti znie vozeň o niečo oficiálnejšie a v dokumentoch a na stránkach ŽSR a ŽSSK by ste pravdepodobne našli iba vozeň, a nie vagón.

  Existuje dokonca obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá prevádzkou špeciálnych druhov vozňov ako sú jedálenské alebo spacie vozne. Nazýva sa Wagon Slovakia a na jej stránke nenájdete "vagón" ani raz :)
   
 3. morior_invictus

  morior_invictus Senior Member

  Slovak
  :thumbsup:. Toto by som bral ako kľúčové.

  Rozmýšľal som avšak nad tým trochu a zistil som, že mne osobne znie vagón iba ako označenie vozňa na prepravu nákladu, nie osôb.

  Napr. vagón prepravujúci uhlie :thumbsup: / vozeň prepravujúci uhlie :thumbsdown:; postupujte ďalej do vozňa :thumbsup: / postupujte ďalej do vagónu :thumbsdown:; vykladať vagón :thumbsup: / vykladať vozeň (nie*); jedálenský vozeň :thumbsup: / jedálenský vagón (nie)

  Toto je možno len môj osobný dojem (veľmi pravdepodobné) nakoľko sa snažím hľadať rozdiely aj tam kde nemusia byť. :rolleyes:

  * došli mi paprče.
   
 4. Minimálne na západnom Slovensku je vagón bežné označenie aj pre osobný vozeň: "Nastupujem do vagónu.", "Sedím v poslednom vagóne.", "Tento rýchlik má desať vagónov." etc.

  Dúfam, že neprekáža malá oprava v citácii, ktorá sa netýka témy: Spojka "nakoľko" sa používa iba v podraďovacom súvetí kde vedľajšia veta vyjadruje mieru, a nie príčinu ako v tvojom prípade.
   
  Last edited: Sep 19, 2013
 5. morior_invictus

  morior_invictus Senior Member

  Slovak
   
 6. [h=1]Krátky slovník slovenského jazyka 4[/h]4., doplnené a upravené vydanie. Redigovali: J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. Bratislava: Veda 2003.

  nakoľko
  I. zám. opyt. príslov.
  1. vyj. otázku týkajúcu sa miery: n. si trúfaš?
  2. uvádza príslov. vetu miery: každý utekal, n. vládal
  II. spoj. podraď.
  1. uvádza príslov. vetu zreteľa: n. sa pamätám, nebol tu nikto
  2. nespráv. pri uvádzaní príčinnej vety, správ. pretože, keďže, lebo: nevládze, n. je už starý, správ. nevládze, pretože, lebo je už starý;
  n. je už zima, treba prikúriť, správ. keďže je už zima...  http://slovnik.juls.savba.sk/?w=nakoľko&s=exact&c=p634&d=kssj4&d=psp&ie=utf-8&oe=utf-8
   
 7. morior_invictus

  morior_invictus Senior Member

  Slovak
  Nepochopili sme sa. Asi som nemal obliecť svoje myšlienky do zvodných šiat, ale mal som zvoliť niečo jednoduchšie, letnejšie a priamočiarejšie. :)

  Uzavriem to teda tým, že Vám ďakujem za opravenie môjho nesprávneho uvedenia príčinnej vety podraďovacou spojkou nakoľko. :thumbsup:

  Uvidíme či ešte niekto prispeje a možno nejako spoločne vytvoríme pre matea a ďalších čo sa učia slovenčinu aspoň akési orientačné "pravidlo" rozlišovania medzi "vozňom" a "vagónom." Mňa už nič viac nenapadá okrem vyššie uvedeného. Odovzdávam teda štafetu.
   
  Last edited: Sep 19, 2013
 8. Azori

  Azori Senior Member

  Slovakia
  Slovak
  Z jedného staršieho článku (r. 1985, pdf, str. 318 - 319):

  Termíny vozeň, vagón sa pokladajú za rovnoznačné ... frekvencia termínu vozeň vo viacslovných termínoch je nepomerne vyššia ako frekvencia termínu vagón. Medzi viacslovnými termínmi sa uvádza aj termín nákladný vozeň (nie vagón) ... zo synonymného vzťahu termínov vozeň — vagón nijako nevyplýva, že obidva termíny automaticky vstupujú do všetkých viacslovných termínov. Rozhoduje tu normovanosť konkrétneho viacslovného termínu.
   
 9. morior_invictus

  morior_invictus Senior Member

  Slovak
  Asi nakoniec ostaneme pri tomto. Skúšal som hľadať ešte aj ďalšie zdroje, ktoré by toto potvrdili, no márne.

  Dokonca som narazil aj na výslovnosť slova "vozeň" a...

  ...vyslovil by som to rovnako. :eek:

  (Teda samozrejme o niečo živšie, ale ináč rovnako.)
   
 10. Azori

  Azori Senior Member

  Slovakia
  Slovak
  Tak v KSSJ sa uvádza "vykladať vozne" aj "vykladať vagóny".

  Napadá mi ešte, že sa zvykne hovoriť aj "za vagón" alebo "za plný vagón" (niečoho), v zmysle "veľké množstvo". Vozeň sa asi takto nepoužíva.
   

Share This Page

Loading...