Slovak: zubami

jazyk

Senior Member
Brazílie, portugalština
Ahoj!

Je nejaký dôvod, prečo 7. pád množného čísla slova dub je dubmi, ale slova zub je zubami? Na internete vidím aj zubmi, ale zdá sa mi, že iba zubami je spisovná slovenčina.

Ďakujem pekne.
 
 • I spotted “zubami” in a text just today. Since I had learnt that there were two exceptions (a/ words ending with m like “dom” b/words ending with more consonants like “prst”) from the basic rule of glueing -mi to the masculine nouns in plural instrumental, I frowned upon and suspected there was an error.

  Thanks for the article I am going to check it.
   
  A couple of days ago I found a pretty good source about the endings -mi/-ami/-iami.

  Search for "LADISLAV NAVRÁTIL" in https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2002/3/ks2002-3.html

  May I as a beginner in Slovak be so brave to say that there is an error among the explanations?

  I deem that "dedami" is not because of the rule:

  "Ak by pred základnou príponou -mi malo vzniknúť ťažko vysloviteľné zoskupenie niekoľkých spoluhlások (porov. dedo — „dedmi“, otec — „otcmi“, dom — „dommi“, kufor —„kufrmi“ atď.), uplatní sa prípona -ami (dedami, otcami, domami, kuframi)."

  but due to the application of this rule:

  "Vcelku však platí, že mužské podstatné mená vzorov chlap, dub, stroj majú v inštrumentáli množného čísla variant -ami vtedy, keď sa v nominatíve jednotného čísla: ..... c) končia na samohlásku -o: ujo — ujami, otecko — oteckami, bojko — bojkami, maco — macami".

  Apart from it I do appreciate the source I cited.
   
  Je nejaký dôvod, prečo 7. pád množného čísla slova dub je dubmi, ale slova zub je zubami? Na internete vidím aj zubmi, ale zdá sa mi, že iba zubami je spisovná slovenčina.
  Na túto otázku reagujem trochu pozde, ale možno niekomu poslúži ...

  Nezávisle na tom, čo je "oficiálne" považované za správne alebo spisovné, tak tvary zubmi, dubmi, prstmi, ... ako aj tvary zubami, dubami, prstami ... sa používajú.

  Tvary dommi a nechtmi sa (zrejme) nepoužívajú, lebo sa zle artikulujú, tažko vyslovujú.

  ***************************
  Na otázku, kedy ktorý tvar je prirodzenejší, bohužiaľ neviem dať žiadne zmysluplné vysvetlenie ....
  V prípade "zubami nechtami" to je jasné: "*zubmi nechtami" by sa nerýmovalo ...

  ***************************

  Bez zachádzania do podrobností, v praslovančine slová ako zub, dub, dom, prst, etc ... končili na tzv. "redukovanú" samohlásku, typicky Ъ, ktorá sa postupne prestala vyslovovovať, ale v niektorých prípadoch sa z artikulačných dôvodov zachovala v zmenenej podobe. Nezkúmal som to podrobne, hovorím to skôr pre zaujímavosť ...

  ***************************
  P.S.

  dedo — „dedmi“
  In my opinion: dedmi does not derive from dedo but from ded (< Slavic dědЪ, existing in some Slovak dialects and other Slavic languages)
   
  Last edited:
  In my opinion: dedmi does not derive from dedo but from ded

  I just meant that it would be so easy to pronounce “dedmi”.

  See "Ak by pred základnou príponou -mi malo vzniknúť ťažko vysloviteľné zoskupenie niekoľkých spoluhlások"
   
  Last edited:
  I just meant that it would be so easy to pronounce “dedmi”.
  I agree, that's why my previous reaction. I.e. the word "dedmi" is easy to pronounce, so this example does not fit the rule you have cited:
  "Ak by pred základnou príponou -mi malo vzniknúť ťažko vysloviteľné zoskupenie niekoľkých spoluhlások ... uplatní sa prípona -ami"
   
  Back
  Top