Slovene: mešati megle

Discussion in 'Other Slavic Languages' started by iwwi, Jan 26, 2013.

 1. iwwi Member

  Bulgarian
  Oglaševane cene stanovanj seveda niso realne. So pa take, da ne bomo mešali megle: (cene stanovanj v Ljubljani).

  Tu ne razumem mešali megle. Za odgovor se vnaprej zahvalujem.
   
 2. TriglavNationalPark

  TriglavNationalPark Senior Member

  Chicago, IL, U.S.A.
  Slovenian (a.k.a. Slovene)
  Megla v tem smislu pomeni nejasnost, nedoločenost, negotovost (SSKJ). Avtor torej noče poudarjati podrobnosti, ki bi samo povečale nejasnost.
   

Share This Page

Loading...