Slovene: premikati / prestavljati

Discussion in 'Other Slavic Languages' started by Gavril, Sep 19, 2013.

 1. Gavril Senior Member

  English, USA
  Dober dan,

  Glede na SSKJ, glagol premikati pomeni

  "delati, da pride kaj na drugo mesto, v drug položaj"

  prestavljati pa

  "delati, da pride kaj drugam, na drugo mesto"

  Ali je pomembna razlika med tema pomenoma? Ali vsak glagol se prilega drugim sobesedilom?

  Hvala,
  Gavril
   
  Last edited: Sep 19, 2013
 2. Irbis Senior Member

  Kamnik, Slovenia
  Slovenian, Slovenia
  Ne, nista čista sinonima. Premikati je bolj to, da se poudari, da nekaj spreminja položaj (torej na samem spreminjanju). prestavljati pa poudarja bolj to, da je nekaj zemenjalo položaj, ni pa tako pomembno, kako se je to zgodilo.
  Recimo primer iz Gigafide:
  Balon se seveda premika s hitrostjo vetra.
  Tukaj ni mogoče uporabiti prestavlja.
  Podobno tudi:
  Oblaki se premikajo po nebu.
  Ali pa drug primer iz Gigafide:
  Zaradi zelo slabega vremena so odhod prestavljali ...
  Tukaj pa ne bi rekel premikali.

  Je pa zanimivo, da je glagol prestavljati v resnici precej redek. In v Gigafidi se lepo vidi, da je nekaj primerov pravzaprav zatipkan predstavljati, česar črkovalnik seveda ne more opaziti, ker pozna obe besedi.
   
 3. Gavril Senior Member

  English, USA
  Ali mogoče je reči npr.,

  "To sedišče je rezervirano -- treba je se prestavljati na drugo."
  "Sem prestavil veliko uro iz dnevne sobe v spalnico"

  Ali je pogostejši glagol kot prestavljati ki bi uporabil tukaj?

  Znova hvala
   
  Last edited: Sep 22, 2013
 4. Irbis Senior Member

  Kamnik, Slovenia
  Slovenian, Slovenia
  Ali je mogoče npr. reči: (ali Ali je mogoče reči npr.:)
  Ali bi tu namesto prestavljali uporabili kakšen pogostejši glagol?
  Ali obstaja (je) kakšen pogostejši glagol kot predstavljati, ki bi ga (lahko) uporabil(i) tukaj?

  "Ta sedež je rezerviran -- treba je iti drugam."
  Ali pa kar "treba je drugam", "drugam moramo" (modalna glagola morati in treba lahko povežemo direktno s prislovnim določilom kraja, po katerem se vprašamo "kam?", v tem primeru lahko "iti" izpustimo).
  Če pa že sedimo, bi bilo:
  "treba se je presesti", "moramo se presesti"
  (Slovenščina ima na trenutke zelo podrobne glagole.)

  "Prestavil sem veliko uro iz dnevne sobe v spalnico."
  Tole je v redu, edino besedni red je bil prej za vprašalni stavek. In pa seveda je tukaj še stvar členjenja po aktualnosti, lahko bi bilo tudi:
  Veliko uro sem prestavil iz dnevne sobe v spalnico.
  Iz dnevne sobe v spalnico sem prestavil veliko uro.
  Odvisno od tega, kar bi hotel poudariti.
   
 5. Irbis Senior Member

  Kamnik, Slovenia
  Slovenian, Slovenia
  Eh, : in ) je spremenilo v smeško.
   
 6. Gavril Senior Member

  English, USA
  Ja, to je zelo nadležno. :)
   

Share This Page

Loading...