Slovene: trese me, trese ga, itd.

Discussion in 'Other Slavic Languages' started by Gavril, Oct 6, 2013.

 1. Gavril Senior Member

  English, USA
  Živijo,

  Ali je mogoče reči Trese ga, Trese me, itd., brez osebka? Videl sem stavke kot npr., "Kar trese ga" -- nisem pa prepričan, če kar je tukaj prislov (~"somewhat") ali samostalnik (~"something").

  Če taki stavki (trese ga, trese me, itd.) so mogoči, kaj pomenijo? Kako se razlikujejo od Tresem se, Treseš se, itd.?

  Hvala,
  G.
   
 2. trance0 Senior Member

  Slovene
  It`s an adverb. You can use 'tresti (se)' and many other verbs the way you described. Usually such verb constructions are translated using passive in English: he`s shaking = trese se vs. he`s (being/(been)) shaken (by something) = (nekaj) ga trese = trese ga(colloquial) = something/it is shaking him. 'Trese ga' emphasises or implies there is some cause for one`s shaking, whereas 'trese se' simply expresses action without implying cause. Often there is no real difference in meaning, but 'trese ga' is generally more informal or colloquial than 'trese se'.
   
  Last edited: Oct 6, 2013
 3. Irbis Senior Member

  Kamnik, Slovenia
  Slovenian, Slovenia
  "kar" je v primeru "Kar trese ga." členek (s prevodom "just").
   
 4. GrayRogue Member

  Slovenia
  Slovenian
  Meni pa se zdi, da je prislov: kàr prisl. () nav. ekspr. 1. poudarja intenzivnost dejanja: kar čakajo, da planejo po njem; kar sijal je od ponosa (vir: SSKJ).

  Primer: Kar trese ga, tako je mrzlo. (It's so cold that he's shaking/shivering.) / Tako je mrzlo, da me kar trese. (It's so cold that I'm shaking/shivering.)

  Kar ne more biti samostalnik, je pa lahko (vsaj sodeč po Slovarju slovenskega knjižnega jezika) zaimek, prislov ali veznik.
   
  Last edited: Oct 6, 2013
 5. Irbis Senior Member

  Kamnik, Slovenia
  Slovenian, Slovenia
  SSKJ sploh ne pozna členkov, tako da je popolnoma neprimerna referenca za ta primer.
  Slovenski pravopis 2001 pravi takole: http://www.termania.net/slovarji/slovenski-pravopis/2576075/kar?query=kar
  (Je pa seveda razdelitev besed na besedne vrste vedno v precejšnji meri arbitrarna, ampak v slovenščini pač uporabljamo tudi členke. In po mojih izkušnjah je ta delitev tudi skladenjsko kar (tukaj pa je prislov) upravičena.)
   
 6. GrayRogue Member

  Slovenia
  Slovenian
  Hvala za obrazložitev. :) Res je, da je SSKJ že malce ''zastarel'', sam se pa tudi nisem spomnil, da bi pogledal še v SP.
  Ti členki so mi vedno delali težave, ne samo zaradi dveh klasifikacij oz. razdelitev, ampak tudi zaradi te arbitrarnosti – in pa seveda nikjer ni (vsaj jaz nisem našel) kakšne čim popolnejše razpredelnice vseh (možnih) členkov.
   
 7. trance0 Senior Member

  Slovene
  Mene so v srednji šoli učili, kadar si v dvomu katere vrste je določena beseda, gre verjetno za členek.
   

Share This Page

Loading...