Slovenian: Besedni red za besede se, pa in glagol biti v istem stavku

AngieRZ

Senior Member
Serbian
Lep pozdrav vsem.
Zanima me, če bi kdo znal razložiti kaj ima prednost, ko so v stavku pa, se in glagol biti. Vprašanje se nanaša na knjižni jezik.

Ona se je pa poročila ali Ona pa se je poročila.
Jaz se pa pišem ali Jaz pa se pišem.
Jaz sem pa iz Francije ali Jaz pa sem iz Francije.
 
 • Težko vprašanje.
  Vrstni red je kar dobro določen za naslonski niz, ampak za "pa" se pa ne spomnim, da bi kdaj kaj bral.
  Mogoče bi prvo varianto (pa za naslonskim nizom) prej uporabil, kadar bi bil ta stavek samostojen, drugo pa, kadar je to drugi del povedi (Jaz sem ostal samski, ona pa se je poročila.).
  Tak je moj občutek, upam, da se bo še kdo oglasil.
   
  -Krpan se je pa vedno umikal in gledal.
  To sem našla v enem Levstikovem besedilu. Ne vem če je to knjižno ali pogovorno, ker besedilo ni v knjižnem jeziku pisano.
  Upam, da se še kdo oglasi na to temo.
   
  Meni se zdijo različice, ki imajo "pa" kasneje (npr. "jaz sem pa iz Francije"), bolj neformalne. V vsakdanjem pogovornem jeziku bi vedno uporabil njih, za knjižni jezik pa se mi zdijo primernejše tiste, ki imajo "pa" bolj zgodaj (npr. "jaz pa sem iz Francije"). Tako se mi tudi tisti primer iz Levstika zdi bolj pogovornega tipa, ne vem pa, ali so bili že v Levstikovem času enakega mnenja ali ne (konec koncev ni nemogoče, da se v ~150 letih tudi že kaj spremeni).
   
  Strinjam se z eeladvised. Tudi meni se (kot nekdanjemu študentu slovenščine) primer Ona pa se je poročila zdi bolj knjižen/formalen, primer Ona se je pa poročila pa bolj pogovorni/neformalen.

  Podobno je pri naj bi in bi naj. Na faksu so nas učili, da naj bi bilo pravilno oz. knjižno naj bi.
   
  Back
  Top