slovosled vedlejší věty

Jagorr

Senior Member
Russian, Belarusian
Uveďme zde alespoň několik řádků, v kterých ohlas zkázy původních obyvatel [Bernardino] porovnává s Jeremiášovým nářkem, jímž předával zkázu Židů a Jeruzaléma:

"To se doslova stalo i těmto indiánům, neboť byli Španěly napadeni tak znenadání, že byli poražení a byl zničen všechen jejich majetek..."


Můj dotaz se týká začátku vedlejší věty: .., neboť byli Španěly napadeni ...

Dalo by se obrátit byli a Španěly? (byli Španěly napadeni vs Španěly byli napadeni)
 
Last edited:
 • "To se doslova stalo i těmto indiánům, neboť Španěly byli napadeni tak znenadání, že byli poražení a byl zničen všechen jejich majetek..."
  Význam nemění, sdělení lze pochopit jasně, ale je to poněkud nečesky krkolomné.

  Význam by se změnil, pokud byste Španěly (instrumentál) vyměnil za Španělé (nominativ), tedy:
  "To se doslova stalo i těmto indiánům, neboť byli Španělé napadeni tak znenadání, že byli poražení a byl zničen všechen jejich majetek..."
  Zde věta ztrácí původní smysl, ale je patrné, že napadeni byli Španělé.

  Pokud byste přeci jen trval na změněném slovosledu, raději bych viděl tuto variantu:
  "To se doslova stalo i těmto indiánům, neboť Španělé je napadli tak znenadání, že byli poražení a byl zničen všechen jejich majetek..."

  anebo...
  "To se doslova stalo i těmto indiánům, neboť tak znenadání byli napadeni Španěly, že byli poražení a byl zničen všechen jejich majetek..."
  Zde je důraz kladen na skutečnost, kým byli indiáni napadeni. Byli napadeni Španěly a to nikdo nepředpokládal. Fakt že byli napadeni buď nehraje tak důležitou roli anebo to již bylo v textu zmíněno dříve.

  V podobných případech se lze řídit skloňováním dle vzoru, zde: Španěl = pán, páni (pánové) / Španělé, pány / Španěly. Více zde: Internetová jazyková příručka – Španěl

  S přáním pohodového dne,
  Cautus
   
  Příručky jsou psané tak, aby nebylo možné zaměnit význam obsahu, a proto jsou někdy obtížně pochopitelné. To ví každý, kdo se kdy s nějakou setkal. Navíc čtení pokynů o jazyce v cílovém jazyce je celkem oříšek. To Vám musím přiznat.

  Rodilý mluvčí si se slovosledem nelámou hlavu, mají ho naposlouchaný a pravidla, která čtete vy, nikdy nečetli a ani o nich neslyšeli, v naprosté většině případů. Paradoxem se často stává, že zahraniční student českého jazyka ví o českém jazyce mnohem více než našinec.

  Webový portál Slovo a Slovesnost, Ústav pro jazyk český, cituje Trávníčka takto:
  "Podle Dobrovského může se věta matka miluje dceru říci též se slovosledem dceru miluje matka, věta otec miluje syna dá prý se obměniti šestkrát, pán chtěl stavěti dům čtyřiadvacetkrát atd.
  Zdroj: Slovo a slovesnost – Základy československého slovosledu


  Zde je několik odkazů na pravdivé zdroje, snad pomohou vnést více světla.
  Čtyři kroky k lepšímu slovosledu - Proofreading.cz
  Slovo a slovesnost – Základy československého slovosledu
  https://is.muni.cz/th/cutuz/Text_diplomove_prace_Word.pdf

  Trpělivosti přeji hodně, však ať ducha posílí více než oslabí,
  Cautus

  PS: Pokud byste chtěl nahlédnout do amatérské avšak nadšené tvorby literárních počinů, fejetony, povídky ale i básně, můžete tak učinit zde: Pište Povídky (povídky)
  Jen prosím berte některé básně s rezervou a spíše jako umělecký projev než pravidla pro dodržování pravidel českého jazyka. Sám jsem fandou i přispěvatelem daného portálu.
   
  Last edited:
  Back
  Top