stavim krzevá

Discussion in 'Čeština (Czech)' started by Encolpius, Mar 5, 2013.

 1. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Praha (Prague)
  magyar (Hungarian)
  Zdravím, četl jsem český překlad, kde jeden z postav používá řeč nižší třídy a narazil jsem na tuto větu: "V sobotu navečír se tu stavim krzevá tu nevěstu...Jo a co jináč, jako ten svobodnej pán...To bys nějakou nepotřeboval?" Tak se přiznám, že nerozumím vůbec tomu, co ta postava říká a hlavně ne výrazu stavim krzevá, a pro mě jsou i ty věty zkomolené. Děkuji za pomoc.
   
 2. ilocas2 Senior Member

  krzevá = skrz

  stavim = stavím

  stavím se tu skrz tu nevěstu - stavím se tu kvůli té nevěstě
   
 3. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Praha (Prague)
  magyar (Hungarian)
  Is krzevá used and known in Moravia only?
  And is it standard to say: stavím se tu skrz or přes tu nevěstu or kvůli is the only correct form?
   
 4. bibax Senior Member

  Czechlands
  Czech (Prague)
  Najdi si: Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 5, Několik slov a tvarů;
  Má být skrzevá. V Praze lze slyšet skrzevá a kvůlivá, pak snad ještě občas protivá. Ostatní tvary (mimová, ...) se tu neužívají.

  "Jsem tu skrz tu stížnost" je běžné, ale správně má být "jsem tu kvůli té stížnosti".
   
 5. Hrdlodus

  Hrdlodus Senior Member

  Jak píšete, používá postava řeč nižší třídy:
  navečír místo navečer
  stavim místo stavím (stavím se -> zastavím se -> přijdu na chvíli / přijdu kvůli vyřízení nějaké záležitosti) - "stavím se" je běžně používáno
  krzevá místo skrzevá -> skrzevá místo skrz -> skrz místo kvůli - "skrzevá" je používáno řídce a v řeči nižší třídy či při furiantském vyjadřování (možná v nářačích); "krzevá" se nepoužívá, postava pouze zkrátila "skrzevá"
  jináč místo jinak
  svobodnej místo svobodný

  Uvolněné vyjadřování mezi přáteli, až furiantské. Jak zmíněnými tvary slov, tak skladbou vět.

  Význam:
  "V sobotu navečer sem přijdu vyřídit tu záležitosti ohledně nevěsty. No, a jak je to s tebou? Když jsi svobodný a nezadaný, tak nepotřeboval bys také nějakou nevěstu pro sebe?"
  Slovo "jako" v "jako ten svobodnej pán" uvozuje následující výrok. "Jako" = "Když jsi". Věta by měla správně pokračovat, ale mluvčí ji nedokončil (tři tečky). Následující větu tedy začal slovem "To". "To" nahrazuje předchozí větu obsahující předpoklad.

  I can't explain that English.

  P. S.: Bonus information - right form is "... kde jedna z postav..."
   
  Last edited: Mar 5, 2013
 6. Encolpius

  Encolpius Senior Member

  Praha (Prague)
  magyar (Hungarian)
  Wow, super překlad do standardní češtiny! Díky moc. A všem! (a opravy vždy vítám :))
   
 7. vesan New Member

  Olomouc
  Czech
  Jenom malé regionální doplnění: U nás na Hané (Olomouc) se "krzevá" používá, naopak "skrzevá" jsem tu neslyšel...
   
 8. bibax Senior Member

  Czechlands
  Czech (Prague)
  Říkáte také "podlivá" jako stréček Křópal z Břochovan (kde to vůbec je?):
   
 9. Břochovany jsou, domnívám se, imaginární lokalita, kde se užívá velmi stylizovaný hanácký dialekt. Původce a představitel stréčka Křópala Valentin Šindler (mimochodem, můj příbuzný) pocházel z Choliny u Litovle.

  Encolpiem citovaná věta však rozhodně hanácký dialekt není - Hanák by přece neřekl "navečír" (to je naopak typicky středočeský výraz), "nějakou" ani "svobodnej" (hanácky by bylo "nějakó, svobodné") -, spíš to na mne působí jako taková patlanina "nižší třídy češtiny" z různých dob a míst.

  Přípona -vá je, nebo spíše byla, běžná na celé Hané a na celém Valašsku, je to i v některých slovenských dialektech. V Naší řeči se to kdysi etymologicky vykládalo analogií k "sotva, ledva, teprve", kde má ale -va jiný původ. Dnes se podle mých zkušeností běžněji používá jenom "(s)krzevá" a "kvůlivá". "Podlivá" jsem v životě neslyšel, ani na Hané, ani jinde, mému uchu to však (v rámci oněch nižších vrstev češtiny) zní docela logicky.
   
  Last edited: Mar 8, 2013

Share This Page

Loading...