suffixed form of feminine singular segolate participle

Discussion in 'עברית (Hebrew)' started by trigel, Mar 16, 2013.

 1. trigel Senior Member

  English - US, Korean
  אני סתם סקרן בקשר למה תהיה צורתו של הבינוני [שביחידה] בבניינים בהם הוא מסתיים בת"ו, כשמצרפים כינוי אליו. האם התנועה שב-ע תהיה פתח או חירק בכזה מקרה?
   
  Last edited: Mar 16, 2013
 2. ystab Senior Member

  Hebrew
  אני לא מבין לאיזו צורה אתה מתכוון. משקל סגולי, כמו שבכותרת ההודעה, הוא של שמות עצם, בעוד בניינים הם צורות פועליות. תוכל לתת דוגמה או להבהיר למה התכוונת?
   
 3. trigel Senior Member

  English - US, Korean

  תוכלו לנקד, לדוגמא, את המילה: מאהבתו (המאהבת שלו)?
  האם בינוניים שביחיד שבבניינים אחרים שבהם הם מסתיימים בתי"ו, ויש להם מראה של סגולי, (כלומר, כל הבניינים מלבד הפעיל) נוטים ככה?
  אני מנחש שכן, משום שבבינוניים ביחידה עם סיומת כינוי (זה כנראה לא המונח המקובל בעברית) לא נהגו להשתמש לעיתים כל כך קרובות.

   
  Last edited: Mar 16, 2013
 4. ystab Senior Member

  Hebrew
  ע' הפועל תנוקד אז בפתח, ל' הפועל תנוקד בשווא והתי"ו המוספית תקבל דגש קל. בדוגמה שנתת, מְאַהַבְתּוֹ (פה אני אעיר הערה שעדיף לתת דוגמה מפועל ללא אותיות גרוניות שלא יכולות לקבל דגש בבניין הזה, ולכן דוגמה מתאימה יותר תהיה מְקַבַּלְתּוֹ). הנטייה דומה גם בבניינים האחרים עם צורת בינוני יחידה כזו, למעט, אם אני לא טועה, בניין קל (פעל) בנטיית מושא אותי, שאז הצורה היא כמו שׁוֹמְרַתְנִי.
   

Share This Page

Loading...