Swedish: a storm which hits my window

Språkliga Möten

Senior Member
French
I want to say that I was a bit frightened when I slept because of a storm which hits my window and the sound of the storm.

My wording is as follows:

Inatt var jag lite skrämmande på grund av att en storm som slår fönstret och ett ljudet av stormen.
 
  • < Previous | Next >
    Top