Swedish: att spår av mannens dna

kfz2010

Senior Member
Chinese
From DN:

Som grund för domen ligger bevisvärdering av både vittnesuppgifter och fynd i form av ”tejp och blå viskosfibrer m.m. anträffade vid husrannsakan” hos mannen tillsammans med att spår av mannens dna på Malin Lindströms kvarlevor samt vittnesmål.

Isn't it that after "att" we have either a sentence or an infinitive? Or it can be a noun as well? Tack.
 
  • Not a sentence; but a verb or subordinate clause should follow att. Here I think a subordinate clause was intended, but the verb is (incorrectly) missing.
     
    Back
    Top