Swedish: % av TS

Gavril

Senior Member
English, USA
Some excerpts from a biofuel delivery contract:

Oorganiska föroreningar får inte i något fall överstiga 5 procent av viktprocent TS för enskild leverans.
[...]
A = askhalt (vikt-% av TS)

"TS" = ?

Thanks for any assistance
 
  • Top