Swedish: där fånget är köp

Gavril

Senior Member
English, USA
From a company's articles of association:

Hembud
[...]
Lösningsbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösningsbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.


How would you translate "där fånget är köp" here?

If necessary, I can quote more of the "Hembud" section of this text.

Thanks
 
  • Referencing NJA (Nytt juridiskt arkiv) 1977 s. 726 (not available to me now) a paper says: "I fallet hade hembudspliktigt förvärv av aktier skett. [...] I bolagsordningen föreskrevs att lösenbeloppet skulle utgöras av köpeskillingen om förvärvet var ett köp. [...]"
     
    Last edited:
    Top