Swedish: Hur böjs främmande substantiv?

Discussion in 'Nordic Languages' started by Venluska, Jul 18, 2013.

Tags:
 1. Venluska Member

  Finlandés (Finnish)
  Jag undrar hur böjs främmande substantiv på svenska? Ett eller en? I plural? I genetiv? I plural genetiv?

  Sådana ord som finns inte i ordboken t. ex. "poi" och "diabolo" (som är jongleringsgrejer).

  Kan någon hjälpa mig? :)
   
 2. AutumnOwl Senior Member

  -
  Swedish
  Poi - en poi, flera poi - http://sv.wikipedia.org/wiki/Poi (kanske poiens, poiernas)
  Diabolo - en diabolo, flera ? http://sv.wikipedia.org/wiki/Diabolo (kanske diabolo/diabolor, diabolons, diabolornas)

  Skulle tro att de flesta nya ord i svenskan blir en-ord (utrum). Ett tips är att se hur ord som ser "likadana" ut böjs, för diabolo - jämför med hur sko, ko böjs.
   
 3. Tjahzi

  Tjahzi Senior Member

  Umeå, Sweden
  Swedish (Göteborg)
  Till att börja med finns det som vanligt inga regler, men det finns mönster för hur det brukar gå till.

  Det första, och knepigaste, är att bestämma genus på ordet, för vilket det finns två "metoder". Den ena är att ordet får samma genus som ordets svenska översättning eller dess kategori/klass har. Om man då har ett jongleringstrick så kan det ses som neutrum, men man kan också se det som en (jonglerings)konst och behandla det som utrum. Om det är en grej man jonglerar med så kan man se det som en kägla eller ett redskap/verktyg osv. Den andra metoden går ut på att man helt enkelt ser det som ett helt nytt ord/en ny sak, vilket innebär att det blir utrum. Således är det ganska fritt hur man ser på ett ord, men utrum är absolut vanligast.


  När man väl har bestämt vilket genus ett ord har så böjer men det enligt normala regler, vilka kan sammanfattas ungefär såhär.

  Ändelserna som anges är bestämd singular/obestämd plural/bestämd plural. Understrukna vokaler ersätter den sista vokalen i roten och "/" anger att båda vokalerna förekommer. Genitivändelsen är alltid -s och läggs till sist.

  Om ordet är utrum, slutar på konsonant och är enstavigt: -en/-ar/-arna.
  Om ordet är utrum, slutar på konsonant och är flerstavigt: -en/-er/-erna.
  Om ordet är utrum och slutar på a: -n/-or/-orna.
  Om ordet är utrum och slutar på vokal som inte är a: -n/-(a/e)r/-(a/e)rna.

  Om ordet är neutrum och slutar på konsonant: -et/-Ø/-en.
  Om ordet är neutrum och slutar på vokal: -t/-n/-na.

  (Notera att trots att nästan alla svenska substantiv följer dessa regler så krävs ett antal kompletteringar av dem för att de ska täcka alla undergrupper och undantagsfall.)


  Om man då tar och och applicerar detta system på dina exempellord så skulle jag resonera ungefär så här. Jag vet varken vad poi eller diabolo är och behandlar dem således som utrum, en poi och en diabolo. Eftersom svenskan saknar diftonger uttalar jag dock poi som poj och behandlar det därför som ett ord som slutar på konsonant (jag behåller dock din stavning). Således blir de bestämda singularformerna poien/pojen och diabolon. Obestämd plural av poi borde bli poiar/pojar medan det i fallet diabolo är ganska öppet. Det finns inga flerstaviga svenska ord som slutar på -o så det är upp till var och en att välja vad som låter bäst. Själv hade jag nog föredragit att inte lägga till någon vokal, diabolor, eller att ändra o till e, diaboler. Det senare låter bättre, men det bygger på att man vet att ordet är just diabolo och inte diabol, vars pluralform ju också hade blivit diaboler (utrum, konsonant, flerstavig).

  Alltså, en poi, den poien, flera poier, de poierna och en diabolo, den diabolon, flera diabolor/diaboler, de diabolorna/diabolerna. Men eftersom allt det här som sagt är ganska subjektivt är det inte osannolikt att andra svenskatalare inte håller med mig. :)


  Fråga gärna om du har fler exempelord, andra frågor eller om det var något som du inte förstod. And if necessary, I could easily translate this into English. :)

  EDIT: Det är inte ovanligt att svenskan använder låneords ursprungliga pluraländelser, detta kan vara fallet med poi. När engelskans -s lånas används -en oftast som bestämt pluralsuffix.
   
  Last edited: Jul 18, 2013
 4. Venluska Member

  Finlandés (Finnish)
  Tack så mycket för era snabba och grundiga svar! :) Ni har hjälpt mig mycket.
   
 5. Lugubert Senior Member

  Inte idealiskt att jämföra flerstaviga diabolon med enstavingar. Dessutom kar vi i datorprogram ha ett makro, flera makron.
   

Share This Page

Loading...