Swedish: inträffa vs ske vs hända

Discussion in 'Nordic Languages' started by skandinavien, May 23, 2013.

Tags:
  1. skandinavien Member

    American English
    Hej!

    Jag skulle vilja veta om det finns någon skillnad mellan de här tre verben:

    att inträffa
    att ske
    att hända

    Beror det på sammanhanget eller är de utbytbara?

    Tack för hjälpen!

    Rätta min svenska vid behov.
     
  2. Tjahzi

    Tjahzi Senior Member

    Umeå, Sweden
    Swedish (Göteborg)
    They are essentially identical in meaning. However, hända is informal and ske and inträffa rather formal and as such hända is the preferred one in normal conversation (written and spoken).
     
  3. Ben Jamin Senior Member

    Norway
    Polish
    Isn't inträffa more formal than ske?
     
  4. Tjahzi

    Tjahzi Senior Member

    Umeå, Sweden
    Swedish (Göteborg)
    Hm, possibly. They mainly differ in that ske is "old fashioned" while inträffa is "just formal", but as such, they are equally "uninformal" to me.
     
  5. Göte Member

    Sweden
    Swedish
    Jag tycker beskrivningen av inträffa i Svenska Akademins ordbok är bra. Där framgår att inträffa är kopplat till sannolikhet.

    ... Ordet utgår sannol. (både i
    I o. II) från en bet.: träffa det föremål l. den punkt mot vilken det siktats]
    – jfr TRÄFFA IN.[INTRÄFFA I]
    I)gå i uppfyllelse, slå in, stämma överens, hända, ske o. d.
     
  6. Ben Jamin Senior Member

    Norway
    Polish
    In Norwegian "skje" is a neutral word that can be used both formally and informally.
     
  7. brindo New Member

    Swedish
    Det finns absolut skillnader, om inte alltid i mening så i vilka sammanhang de låter bra. Alla kommer att förstå men det kommer kanske att låta lite "fel". Som Göte skriver så kan "inträffa" ha en snävare betydelse och kan översättas till "occur" i de flesta fall.

    Jag tror att de är säkert att säga att hända är det säkraste kortet, det går att användas i de flesta fall.
     
  8. JohanIII

    JohanIII Senior Member

    Switzerland
    Swedish
    I sammanhanget tycker jag detta är roligt: kanske = kanhända.
     
  9. I think ske is often used to set a somewhat dramatical tone, such as in "ske det som hända skall", somehow implying that destiny or something is involved in what's happening..
    I would for instance say "det var menat att ske" rather than "det var menat att hända".

    Inträffa has a more dry, formal, objective tone. "Det inträffade påvisar tydligt behovet av att vidare utreda den invecklade frågan".

    As the others have already said, hända is more neutral and "all-round"
     
  10. skandinavien Member

    American English
    Ett exempel på detta -- från nyheterna i dag:

    En allvarlig bilolycka inträffade vid femtontiden...och det har inträffat ett flertal olyckor under midsommarafton...vid sextiden i morse skedde nästa olycka...

    Under en enda nyhetsrapport! :)
     

Share This Page

Loading...