Swedish/Norwegian: a survivor

 • raumar

  Senior Member
  Norwegian
  It should not be necessary to ask for a try - this can be tricky.

  Norwegian: The dictionary translation of "survivor" is "overlevende", but this word is used for someone who survived an incident that killed others. For example "survivors of an air crash". In this case, "overlever" is the right word. Possible translations could be "overlevere etter seksuell vold"and "overlevere etter seksuell utnytting/menneskehandel".
   
  It should not be necessary to ask for a try - this can be tricky.

  Norwegian: The dictionary translation of "survivor" is "overlevende", but this word is used for someone who survived an incident that killed others. For example "survivors of an air crash". In this case, "overlever" is the right word. Possible translations could be "overlevere etter seksuell vold"and "overlevere etter seksuell utnytting/menneskehandel".
  Thanks. My attempt would be to translate it verbatim, but I am sure there are some actually used terms in the language.
   

  Segorian

  Senior Member
  Icelandic & Swedish
  Vad heter "survivors of sexual violence" och "survivors of sexploitation/trafficking" paa svenska och norska?
  På svenska kan man säga ”överlevande av sexuella övergrepp”, men ”offer för sexuella övergrepp” och ”[personer som (har)] varit utsatta för sexuella övergrepp” är mycket vanligare uttryck.

  Liten ordlista:
  • sexual violence: vanligtvis ”sexuella övergrepp” men man kan också säga ”sexuellt våld” (och ibland definieras ‘övergrepp’ som ett bredare begrepp än ‘våld’)
  • sexual exploitation: ”sexuellt utnyttjande” (sexploitation förknippar jag däremot endast med filmindustrin)
  • sex trafficking: ”människohandel för sexuella ändamål”
   

  raumar

  Senior Member
  Norwegian
  På svenska kan man säga ”överlevande av sexuella övergrepp”, men ”offer för sexuella övergrepp” och ”[personer som (har)] varit utsatta för sexuella övergrepp” är mycket vanligare uttryck.

  Dette gjelder også på norsk: det er vanlig å si "offer for seksuelle overgrep" og "personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep".

  Men "overlever" brukes også. Da er det gjerne som en bevisst understrekning av at dette er person med styrke og ressurser, og ikke bare et passivt offer. Altså som en "term of empowernent". Det er vel en tilsvarende nyanse på engelsk, mellom "survivor" og "victim". Denne bruken av "overlever" på norsk er ganske ny, og trolig inspirert av "survivor" på engelsk.

  sexual violence: vanligtvis ”sexuella övergrepp” men man kan också säga ”sexuellt våld” (och ibland definieras ‘övergrepp’ som ett bredare begrepp än ‘våld’)

  Igjen: dette gjelder også på norsk ("seksuelle overgrep" og "seksuell vold"). Jeg oppfatter også "overgrep" som et bredere begrep, så hvilket ord som brukes er avhengig av konteksten.
   
  Top