Swedish: Subjunctive for indirect speech?

< Previous | Next >

eeladvised

Member
Slovene - Slovenia
Hello all,

What is the purpose of using the subjunctive (as opposed to the indicative) mood in the following passage:

Loppsen kunde icke finna ord nog starka för att gifva luft åt sitt hat till tanguterna i gemen. De vore själfva, tyckte han, icke en bit bättre än hundar. Med uppvikta pälsskört och bössan i högra handen smöge de som kattor nedhukade utmed marken. [Sven Hedin, En färd genom Asien (1898), vol. 2, p. 406]​

Was it used in Swedish for indirect speech, much like it still is in German? I'm asking because I haven't found any mentions of such a practice in books about Swedish grammar, but I don't see any other reasons for the subjunctives here. Thanks in advance for any help.
 
 • Svenke

  Senior Member
  Norwegian
  Svenska Akademiens grammatik, vol. 4, p 271:

  I formellt språk (framför allt kanslispråk) med ålderdomlig karaktär förekommer det att​
  en annan persons yttranden eller tankar återges med konjunktiv av starkt verb (referatfallet,​
  Anf. men. § 3 not 2):​
  Vad beträffar den muntliga prövningen i studentexamen, har kritiken drabbat anordningarna​
  i deras helhet. [Här börjar referatet av kritikerna:] Det vore i och för sig en​
  orimlig fordran att vid ett examenstillfälle kräva ingående kunskaper i ända till 11 ämnen.​
  Därtill komme att den tid, som stode till buds för prövningen av varje särskild lärjunge,​
  vore så kort, att det låge helt utanför möjligheternas område att … (S)​
  Påven utlovade syndaförlåtelse för dem som deltoge i korståget. (S) [Konjunktiven visar​
  att den relativa bisatsen inte rapporterar fakta som talaren själv ansvarar för utan endast​
  är ett referat av påvens uttalande.]​
   
  < Previous | Next >
  Top