Swedish: tog upp den i knäet

 • Delfinen

  Senior Member
  Swedish Sweden
  Jag håller med Anna: Antingen är i knäet attribut till revolvern och alltså talar om vilken revolver vi talar om (den i knäet och inte den på bordet), eller också är det adverbial i satsen och talar om vart han tog upp revolvern. Förklarar inte kontexten vilket som menas är det helt enkelt en dåligt skriven text - om det nu inte är någon slags humoristisk dubbeltydighet som medvetet avses.
   

  jonquiliser

  Senior Member
  Svediż tal-Finlandja
  Jag skulle hävda att meningen betyder att han lyfte upp revolvern och lade den i knäet. Annars skulle han ha lyft upp den från/ur knäet, eller "lyft upp revolvern som låg i knäet". (Men jag måste fundera på varför det låter så för mig.)
   

  jonquiliser

  Senior Member
  Svediż tal-Finlandja
  Ok, här är min tolkning: jag skulle inte vara benägen att förstå "i knäet" som attribut i satsen i fråga. Den semantiska betydelsen kör över den, tycker jag; att "i knäet" är adverbialt. Svarar någon "revolvern i knäet" på frågan "vilken revolver ska jag använda" är betydelsen solklart att "i knäet" är ett attribut. Men i följande meningar finns det liksom inte mycket tolkningsmån:
  Hon lyfte upp katten på bordet (det är väl rätt osannolikt att det finns två katter och den hon lyfter upp är den som sitter på bordet).
  Han lyfte upp barnet i knäet.

  Man tenderar nog att säga "hon lyfte upp katten som satt på bordet" i sådana här fall (t.ex. ifall katten inte får hoppa upp på bordet och nur har gjort det, då lyfter man upp katten). Det är teoretiskt (grammatiskt) möjligt att "i knäet" skulle vara attribut. Men semantiken avgör över grammatiken här, skulle jag påstå. För mina öron i alla fall. Och vilken begriplig situation kan man tänka sig där någon undrar om han/hon ska lyfta upp pistolen som ligger t.ex. på bordet eller pistolen som ligger i knäet?!
   

  Wilma_Sweden

  Senior Member
  Swedish (Scania)
  Jag har egentligen inget att tillägga - jonquilisers tolkning och förklaring ovan säger allt som behöver sägas. Man kan möjligen understryka att vi har en förflyttning - han tog upp pistolen i knäet], där prepositionerna i/på anger målet för förflyttningen.

  Hade han haft pistolen i knäet och sedan tagit upp den därifrån, hade man normalt sagt att han tog upp pistolen ur knäet. Samma sak med katten: han lyfte upp katten från bordet.

  Tolkningarna där i knäet är attribut (reducerad relativ bisats) är naturligtvis möjliga, men mindre sannolika i det här fallet.
   

  jcolanguageservices

  Banned
  UK
  Swedish
  Om man ersätter 'revolvern' med ett pronomen, 'den', och läser meningen högt får den sannolikt olika intonation beroende på vilken av de olika tolkningarna man väljer. T.ex.

  'Han tog upp den i knäet.'

  som ett svar på frågan

  'Vilken revolver tog han upp?'

  ger mer betoning på 'den' än tolkning 2.
   

  Södertjej

  Senior Member
  Spanish ES/Swedish (utlandssvensk)
  Tack ska ni ha!

  Saken är att det inte går att välja själv iom att det handlar om en text en författare har skrivit så jag vill bara förstå van han menade.
   
  Top