Tagalog: Siya ay dinala

actively

Member
English - American
Hello po

Gusto ko po lang malaman kung may diperensya sa pagitan ng paggamit ng "ay" at "ang" sa itong situwasyon:

1. Siya ay dinala ang mga libro sa aklatan
2. Siya ang dinala ang mga libro sa aklatan
3. Siya ay pinuntahan ang bahay namin
4. Siya ang pinuntahan ang bahay namin

Ibig sabihin "He brought the books to the library" (Object Focus, pero kapag gusto kong bigyan-diin ang salitang "siya")

Sa tingin ko po, mali ang ikalawa at ikaapat na pangungusap. Mali po ba ang mga iyon dapat hindi 'object' ang "siya"?
At pwede rin po bang sabihin "Siya ay nagdala / Siya ang nagdala ng mga libro sa aklatan"?

Maraming salamat po nalilito ako :(
 
 • LearnLungs

  New Member
  Philippines - Filipino
  Unfortunately all of the sentences are actually wrong or sound off but good try though

  First you have to remmber the basic sentence pattern in Tagalog which is V-S-O

  --V--------S-------------------O----
  Dinala niya ang mga libro sa aklatan
  He brought the books to the library

  but if you want the focus to be on the subject the conjugation of the verb is different:
  Siya ang nagdala ng mga libro sa aklatan
  He (was the one who) brought the books to the library

  remember when you see the word 'ay' in Tagalog it's actually the unnatural sentence form of Tagalog

  (Natural form)
  Dinala niya ang mga libro sa aklatan
  will turn into
  (Subject-focus)
  Siya (ay) ang nagdala ng mga libro sa aklatan

  Siya - he/she
  ay - is (This is actually irrelevant here and can be removed)
  ang nagdala - the one who brought
  ng mga libro - the books
  sa - (location) to
  aklatan - the library

  (Object-focus)
  Ang mga libro sa aklatan ay dinala niya

  For your last question yes you can use both of those, both of them are correct but have different meanings in tagalog

  Siya ay nagdala ng mga libro sa aklatan
  He BROUGHT books to the library

  Siya ang nagdala ng mga libro sa aklatan
  HE (was the who) brought the books to the library

  I hope you understand, now that I think about it, it really is hard to explain the sentence structures and conjugation of Tagalog haha
   

  actively

  Member
  English - American
  Unfortunately all of the sentences are actually wrong or sound off but good try though

  First you have to remmber the basic sentence pattern in Tagalog which is V-S-O

  --V--------S-------------------O----
  Dinala niya ang mga libro sa aklatan
  He brought the books to the library

  but if you want the focus to be on the subject the conjugation of the verb is different:
  Siya ang nagdala ng mga libro sa aklatan
  He (was the one who) brought the books to the library

  remember when you see the word 'ay' in Tagalog it's actually the unnatural sentence form of Tagalog

  (Natural form)
  Dinala niya ang mga libro sa aklatan
  will turn into
  (Subject-focus)
  Siya (ay) ang nagdala ng mga libro sa aklatan

  Siya - he/she
  ay - is (This is actually irrelevant here and can be removed)
  ang nagdala - the one who brought
  ng mga libro - the books
  sa - (location) to
  aklatan - the library

  (Object-focus)
  Ang mga libro sa aklatan ay dinala niya

  For your last question yes you can use both of those, both of them are correct but have different meanings in tagalog

  Siya ay nagdala ng mga libro sa aklatan
  He BROUGHT books to the library

  Siya ang nagdala ng mga libro sa aklatan
  HE (was the who) brought the books to the library

  I hope you understand, now that I think about it, it really is hard to explain the sentence structures and conjugation of Tagalog haha
  Ah okay, I think I understood! Basically, all four of the sentences are grammatically incorrect because "siya" is not the object, correct? Further, to emphasize that it was indeed "he/she" who brought the books, it would be the last sentence you wrote?
  Thank you!
   
  Next >
  Top